Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Grzegorz Marian
Nazwisko: Żmij
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 10-01-1972
Imię ojca: Marian
Imię matki: Małgorzata
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy 10-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EAKT 129063 z kartoteki paszportowej KWMO/WUSW Katowice; akta o sygn. IPN Ka 620/129063 (EAKT 129063).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU 1541/16 (EC 6336).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Ka 1045/18 zarządzenie z dnia 13.03.2019 r. dotyczące Grzegorza Żmija – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.