Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marek
Nazwisko: Chojnowski
Miejsce urodzenia: Ełk
Data urodzenia: 22-11-1958
Imię ojca: Józef
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Starosta Starostwo Powiatowe Ełk (powiat ełcki) 20-05-2024
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
22.02.1988 zarejestrowany w WZO Sekcji "C" WUSW Suwałki przez Pion II RUSW w Ełku pod nr 6125 jako kandydat na TW. W dniu 17.01.1990 zdjęty z ewidencji operacyjnej. Materiały operacyjne zostały zniszczone przez SB RUSW w Ełku z uwagi na ich "nieprzydatność oper[acyjną]." Karta EO-4/77 z kartoteki Wydziału /Sekcji "C" KWMO/WUSW Suwałki; karta E-16 z kartoteki Wydziału /Sekcji "C" KWMO/WUSW Suwałki; dziennik rejestracyjny WUSW w Suwałkach (odtworzeniowy) - zapis pod poz. 6125; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW. Na kartach EO-4/77 i E-16 z kartoteki Wydziału /Sekcji "C" KWMO/WUSW Suwałki oraz karcie EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW jako miejsce urodzenia M. Chojnowskiego odnotowano "Kacprowo". Wg ewidencji Peselnet powinno być: "Ełk". Pozostałe dane personalne są zgodne z ewidencją.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Bi 153/10 zarządzenie z dnia 26.07.2010 dotyczące Marka Chojnowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.