Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Franciszek
Nazwisko: Wojciechowski
Miejsce urodzenia: Srebrniki
Data urodzenia: 02-01-1953
Imię ojca: Józef
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:

Ppl/Gd 137/10 zarządzenie z dnia 31.10.2010 r. dotyczące Józefa Wojciechowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 18.03.1989 zarejestrowany przez Wydz. VI WUSW w Toruniu pod nr rejestracyjnym 17252 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Gracz", założonej 15.02.1989 pod nr rejestracyjnym 17142, w związku z działalnością w NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych w województwie toruńskim. Wyrejestrowany 04.10.1989. Akta sprawy złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Toruniu pod sygn. 2424/II oraz zmikrofilmowano (sygn. mkf 2424/2). Akta zniszczono 30.01.1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Objęty zastrzeżeniem wyjazdów do wszystkich krajów świata wniesionym przez RUSW w Golubiu-Dobrzyniu (Z-I-1605) na okres 10.11.1984-10.11.1985 w związku z działalnością w NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Zastrzeżenie zarejestrowano w dzienniku rejestracyjnym WUSW w Toruniu 26.11.1984 pod nr rejestracyjnym 11985. EATO 031301, zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
.