Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Henryk
Nazwisko: Klyta
Miejsce urodzenia: Chorzów
Data urodzenia: 27-10-1939
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Matylda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Andrzeja Klyty. Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w hucie „Kościuszko” w Chorzowie. A. Klyta był „aktywnym organizatorem akcji strajkowych” w miejscu pracy. 25.11.1981 uczestniczył w akcji rozklejania plakatów na terenie Chorzowa. 16.12.1981 zatrzymany mocą decyzji KWMO w Katowicach, na wniosek KMMO w Chorzowie. Następnie internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Uhercach jako „ekstremalny działacz NSZZ >Solidarność< w Hucie Kościuszko”. 19.03.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. 25.03.1982 zwolniony z internowania. 20.07.1982 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO w Katowicach pod sygn. 38817/II. IPN Ka 036/2580 (38817/II), 2 tomy, p. 1393.
Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Andrzeja Klyty w Zakładzie Karnym w Uhercach. Zatrzymany 16.12.1981 przez KWMO w Katowicach. Przeniesiony w dniu 19.03.1982 z Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach. Zwolniony w dniu 25.03.1982. IPN Rz 57/60, IPN Rz 57/496 t. 4, poz. 16.
Andrzej Klyta był „kontrolowany operacyjnie” jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Marionetka” nr rejestr. 52355, prowadzonym przez Pion V-1 KMMO w Chorzowie od 22.03.1983. Pozostawał w zainteresowaniu służb „z uwagi na fakt utrzymywania ścisłych kontaktów z działaczami byłej >S[olidarności]< z terenu Chorzowa, a także miast ościennych". Prowadził wrogą działalność polityczną wyrażającą się m.in. w kolportażu ulotek antypaństwowych. Kwest[ionariusz Ewidencyjny] zakończono dn. 19.07.[19]86 r. z powodu wyjazdu figuranta za granicę”. 9.08.1986 sprawę wyrejestrowano. Materiały skomasowano wraz z aktami internowania Andrzeja Klyty pod sygn. 38817/II. IPN Ka 036/2580 (38817/II), 2 tomy, p. 1393.
16.12.1983 Andrzej Klyta został zatrzymany i postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach tymczasowo aresztowany. Na podstawie „ustaleń operacyjnych” Wydz. V-1 WUSW w Katowicach objęty śledztwem o nr. RSD-48/83. Postanowieniem Prokuratury z 27.04.1984 materiały dotyczące Andrzeja Klyty wyłączono do odrębnego postępowania i zarejestrowano pod nr. RSD-24/84. Podejrzany o to, że „w okresie jesieni [19]83 [r.] w Chorzowie brał udział w nielegalnym związku tzw. Krajowej Sekcji Hutniczej NSZZ >S[olidarność]<, której celem był druk nielegalnych wydawnictw pod nazwą >Solidarność Hutnicza<, które w swej treści zawierały fałszywe wiadomości mogące wyrządzić szkodę interesom PRL”. 29.05.1984 Prokuratura sporządziła akt oskarżenia. Postanowieniem z 3.08.1984 Sąd Rejonowy w Chorzowie umorzył postępowanie w związku z przepisami ustawy o amnestii z 21.07.1984. W dn. 6.08.1984 uchylono areszt tymczasowy. 5.11.1984 materiały zarchiwizowano w Wydz. „C” WUSW w Katowicach pod sygn. 9390/III. IPN Ka 029/764 (9390/III), 4 tomy, p. 577.
Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata wniesione przez Służbę Bezpieczeństwa KMMO/MUSW w Chorzowie na okres od 15.08.1983 do 14.08.1988. Zastrzeżenie anulowano 14.01.1986 w związku emigracją Andrzeja Klyty do Australii. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.