Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Monika Magdalena
Nazwisko: Nowicka
Nazwisko rodowe: Olesińska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 21-04-1957
Imię ojca: Leszek
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 04-05-2010
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej SUSW, karta Pz-35 z kartoteki Biura Paszportów MSW , akta o sygn. IPN BU797/17746 (EAGZ 017746).
Akta paszportowe. Karta PZ-4/1 z kartoteki paszportowej SUSW, akta o sygn. IPN BU 1005/144348 (EAGM 144348).
Akta paszportowe (EAWA 147037). Karta PZ-4/1 z kartoteki Biura Paszportów MSW. Akt paszportowych o sygn. EAWA 147037 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 287/10/3 zarządzenie z dnia 17.06.2010 r. dotyczące Moniki Nowickiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.