Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Bogdan
Nazwisko: Augustyniak
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Data urodzenia: 07-04-1938
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zygmunt Augustyniak został zarejestrowany pod nr. 5965 jako figurant do SOR krypt. "Powielacz" (nr rej. 5831). Sprawa dotyczyła "drukowania i kolportowania na terenie Tomaszowa Maz[owieckiego] ulotek wykonanych metodą powielaczową o tresciach antypanstwowych" w ramach działającej po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego konspiracyjnej struktury NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono 19.01.1983 z powodu skierowania materiałów do sądu. 17.02.1983 akta zarchiwizowano w Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim pod sygn. 669/II, a następnie zmikrofilmowano - sygn. 669/2. Materiały o sygn. 669/II zniszczono w 1988 r; zachował się mikrofilm - sygn. IPN Ld 067/342 (669/2).
Akta śledcze 23.03.1982 Zygmunt Augustyniak został tymczasowo aresztowany na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi i objęty śledztwem Wydziału Śledczego KWMO w Piotrkowie Trybunalskim. Podejrzany o to, że "drukował i rozpowszechniał ulotki o treści antypaństwowej" w ramach konspiracyjnej struktury NSZZ "Solidarność" działającej w Tomaszowie Mazowieckim. 24.04.1982 śledztwo zakończono skierowaniem przez prokuraturę aktu oskarżenia do Sądu Wojewódzkiego. Wyrokiem z 28.05.1982 Zygmunt Augustyniak został skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Wyrokiem z 12.01.1983 Sąd Najwyższy (II instancja) zawiesił wykonanie kary na okres 4 lat. 4.11.1982 akta zarchiwizowano w Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KWMO w Piotrkowie Trybunalskim pod sygn. 79/III, a następnie zmikrofilmowano - sygn. 79/3. Akta o sygn. 79/III zniszcz. w lipcu 1987 r.; zachował się mikrofilm - sygn. IPN Ld pf 68/79 (79/3).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany do sprawy krypt. "Felczer" dn. 22.08.1983. W dn. 01.09.1986 materiały włączono do innej sprawy, a Z. Augustyniaka zarejestrowano do SOS/KE krypt. "Inteligent"/"Wąsacz". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zygmunt Augustyniak został zarejestrowany pod nr. 9420 przez Pion III RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w dn. 1.09.86. Podejrzany o "działalność antypanstw[ową] naruszającą porządek publ[iczno-]prawny". Materiały zniszczono 19.01.1990. Materiały zniszczono bez archiwizacji. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka pracy Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy TW ps. "Zdzisiek"/"Włodek" znajdują się doniesienia dotyczące Zygmunta Augustyniaka. IPN Ld 0031/7 (1019/I)
.