Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Władysław
Nazwisko: Rykowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 14-07-1956
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
22.05.1978 student socjologii na UW Zbigniew Władysław Rykowski został operacyjnie zabezpieczony pod nr. 23652 przez Wydział III KSMO. 1.07.1978 materiały przekazano do Wydziału III-2 w miejscu. W zachowanych materiałach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o przyczynie rejestracji. Wyrejestrowany 7.08.1978. Materiały zniszczono bez archiwizacji. Materiały zniszczono w sierpniu 1978 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zbigniew Władysław Rykowski występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Arka" nr rejestr. 56436. Sprawa prowadzona od 27.06.1979 do roku 1988 przez Wydziały II, III oraz V Departamentu III MSW dotyczyła kontroli operacyjnej i działalności członków nielegalnej organizacji - Ruchu Młodej Polski na terenie całego kraju. IPN BU 0716/217 (54427/II), IPN GD 340/1/2.
27.04.1979 Zbigniew Władysław Rykowski został zarejestrowany przez Wydział III KSMO jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Ryko” nr 25909 w związku z kolportażem nielegalnych pism. 16.08.1982 zmieniono charakter zainteresowania na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE). 15.02.1985 materiały przejął Pion V-2 DUSW Warszawa-Mokotów. 20.01.1988 sprawę ponownie przekazano do Wydziału III SUSW. Zbigniew W. Rykowski był aktywnym działaczem NZS, „kolportował nielegalne wydawnictwa, brał udział w organizowaniu strajków na UW”. 21.09.1989 sprawę zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". 19.10.1989 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” SUSW pod sygn. 10372/II, a następnie zmikrofilmowano – sygn. 10372/2. IPN BU 0258/469 (10372/II) akta. IPN BU 01322/3982 (10372/2) mikrofilm.
Akta internowania Zbigniewa Władysława Rykowskiego - wówczas studenta socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Internowany 13.12.1981 na podstawie wniosku naczelnika Wydziału III KSMO. Uzasadnienie: „utrzymuje kontakty ze znanymi działaczami antysocjalistycznymi (…). Brał udział w kolportażu nielegalnych wydawnictw antysocjalistycznych. W listopadzie 1980 był organizatorem strajku okupacyjnego w Uniwersytecie Warszawskim. Może podjąć działania mające na celu naruszenie porządku publicznego”. Osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Internowanie uchylono mocą Decyzji komendanta wojewódzkiego MO z 12.07.1982 w związku z prośbą złożoną przez prorektora UW. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KSMO pod sygn. 3906/III, a następnie zmikrofilmowano pod sygn. 3906/3. IPN BU 0787/430 (3906/III) akta, IPN BU 01326/1705 (3906/3) mikrofilm.
Akta internowanego. Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Zbigniewa Władysława Rykowskiego - wówczas studenta UW. Zatrzymany 13.12.1981 mocą decyzji komendanta stołecznego MO, a następnie osadzony w Areszcie Śledczym na warszawskiej Białołęce. Powód: „prowadzi działalność niezgodną z obowiązującymi przepisami prawa”. Zwolniony 12.07.1982. IPN BU 448/414 (413/07/82).
.