Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Kaczocha
Miejsce urodzenia: Słupiec
Data urodzenia: 03-03-1906
Imię ojca: Michał
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:

W PPR od 20.01.1943 r., wcześniej (brak daty) członek SL. Jako uczeń gimnazjum w Tarnowie organizuje Koła Młodzieży Wiejskiej, w roku 1927 ukończył gimnazjum i rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ze względów materialnych przerwał studia i w okresie od 1.01. do 30.06. 1938 r. pracował jako kierownik Szkoły Powszechnej w Ociesękach, wówczas współpracuje ze Stronnictwem Ludowym i Związkiem Młodzieży Wiejskiej "Wici" na terenie powiatu kieleckiego. W dalszym ciągu pracował jako rewident w Spółdzielni Spożywców "Społem"(okres 30.07.1928-30.07.1944). W okresie okupacji działał w SL w ramach "jego postępowego" odłamu. Członek komitetu organizacyjnego i jeden z pierwszych członków Krajowej Rady Narodowej (KRN), w dalszym ciągu organizował terenowe struktury KRN: wojewódzkie i powiatowe. Członek NK SL w okresie (16.01.1946-16.11.1949). W 1950 r. ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki.

Źródło: AAN, KC PZPR Centralna Kartoteka,  8387, s. 3-8; AIPN BU, 0330/23, t. 8, akta śledztwa, indeks osobowy; AAN, Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej, sygn. 325, nr 2; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s.  268-269.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji Publicznej Warszawa 04-1945 10-1945 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 180.
.