Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Paweł
Nazwisko: Izgarszew
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 07-03-1955
Imię ojca: Jerzy
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Roma". Z materiałów wynika, że w dniu 23.03.1982 Piotr Izgarszew został zarejestrowany przez Wydział VI Departamentu III MSW jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Roma" (nr rej 70210). Rozpracowanie założono, w związku z podejrzeniem "gromadzenia oraz prowadzenia kolportażu nielegalnych wydawnictw" przez Piotra Izgarszewa, aktywnego działacza NSZZ "Solidarność". W trakcie prowadzonego rozpracowania potwierdzono, że ww. przechowywał i kolportował podziemne wydawnictwa na terenie Warszawy. Ujawniono również, że P. Izgarszew aktywnie uczestniczył w demonstracjach podejmowanych przez zdelegalizowaną NSZZ "Solidarność" w latach 1982-1983 oraz brał udział w "grupach specjalnych mających za zadanie czynny opór wobec sił porządkowych". Podczas rewizji w mieszkaniu P. Izgarszewa przeprowadzonej wiosną 1983 funkcjonariusze MO ujawnili "pojedyncze egzemplarze" podziemnych wydawnictw oraz miotacz gazowy. Z uwagi na amnestię z dnia 13.12.1983 zaniechano dalszego prowadzenia rozpracowania. 1.10.1984 materiały SOS krypt. "Roma" złożono w archiwum Biura "C" MSW pod sygn. 52838/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0222/60 (MSW 52838/II).
Teczka zawiera materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim "Optymiści". 30.10.1985 Piotr Izgarszew został zarejestrowany przez Wydział XI Departamentu III MSW do nr 93910 jako figurant SOS krypt. "Optymiści". Sprawę założono w związku z podejrzeniem prowadzenia działalności opozycyjnej i wywrotowej przez ww. w "nielegalnej organizacji Bazar". W toku śledztwa pomimo zaangażowania kilku TW, oraz innych działań operacyjnych nie potwierdzono istnienia organizacji "Bazar" oraz "działalności terrorystycznej i wywrotowej Piotra Izgarszewa". 15.03.1988 materiały rozpracowania złożono w archiwum Biura "C" MSW pod sygn. 54165/II. IPN BU 01228/1216 (54165/II).
Zapis na karcie Mkr-2 z kartoteki Biura "C" MSW: "Drugostronnie wymieniony w okresie od 13.12. 1981 do 1.05.1983 działał w podziemnych strukturach Solidarności. Kolportował nielegalną prasę podziemną, rozrzucał ulotki, brał udział w nielegalnych manifestacjach ulicznych na terenie Warszawy". Na mocy amnestii z 13.12.1983 "ujawnił się i zobowiązał do przestrzegania porządku prawnego". Zapis na karcie ewidencyjnej Mkr 2 z kartoteki Biura "C" MSW.
Z zapisów na karcie ewidencyjnej Mkr- 2 wynika, że w dniu 01.05.1984 Piotr Izgarszew został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO na ul. Kasprowicza w Warszawie podczas manifestacji antyrządowej. Ww. został skazany z art. 50 kw na miesiąc aresztu w zawieszeniu na pół roku. Zapis na karcie ewidencyjnej Mkr 2 z kartoteki Biura "C" MSW.
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko Piotrowi Izgarszewowi. 19.03.1987 Piotr Izgarszew został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO na pętli tramwajowej przy ul. Kasprowicza w Warszawie. Został oskarżony z art. 52a § 1 pkt 2 kw w zw z art. 63a § 1 kw o wykonywanie napisów o treści antyrządowej ("Solidarność żyje", "Podwyżkom precz"). W dniu 21.03.1987 Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Żoliborz ukarało ww. grzywną w wysokości 50 tys. zł oraz 30 tys. nawiązki dla MZK oraz powiadomienie zakładu pracy. Pomimo apelacji złożonej przez P. Izgarszewa kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Warszawy w dniu 28.04.1987 utrzymało w mocy orzeczenie I instancji. IPN BU 01326/555 (SUSW 14/87).
Akta w sprawie o wykroczenie dotyczące Piotra Izgarszewa. 19.03. 1987 Piotr Izgarszew został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO przy ulicy Pstrowskiego w Warszawie. Ww. został oskarżony o wykonywanie napisów o treści antyrządowej "Solidarność żyje" oraz "Podwyżkom precz" na ścianach wagonów tramwajowych.W dniu 21.03.1987 Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Żoliborz ukarało ww. grzywną w wysokości 50 tys. zł oraz 30 tys. nawiązki dla MZK oraz powiadomienie zakładu pracy. Pomimo apelacji złożonej przez P. Izgarszewa kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Warszawy w dniu 28.04.1987 utrzymało w mocy orzeczenie I instancji. Materiały złożono pod sygn. III-3421. IPN BU 0367/1 t. 48 (III-3421).
Akta paszportowe Piotra Izgarszewa. Z materiałów wynika, że Piotr Izgarszew otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata (WKŚ Z-0473/87/EAW17/17) w okresie 24.03.1987 do 24.03.1989, Zastrzeżenie wniesiono na wniosek Wydziału Śledczego SUSW z powodu działalności opozycyjnej ww. IPN BU 797/137569 ( EAGZ 137569).
Akta Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Kasia"( nr rej 48697) prowadzonego w latach 1987-1989 (teczka zawiera również szereg meldunków i raportów z wcześniejszych lat) przez Wydz.III-2 SUSW w Warszawie. W materiałach przechodzi osoba Piotra Izgarszewa, który charakteryzowany jest w raporcie Departamentu II MSW z 17.05,1983 do W. Pożogi. Ww. wskazuje się jako aktywnego działacza zdelegalizowanej NSZZ "Solidarności", który uczestniczył w kolportażu nielegalnych wydawnictw, a także " brał aktywny udział w działalności grup specjalnych mających za zadanie czynnego oporu". Brał również aktywny udział we wszystkich demonstracjach podejmowanych przez podziemną "Solidarność" na terenie Warszawy. Akta Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Kasia" złożono do archiwum pod sygn. II-10437. IPN BU 0258/491 (II-10437).
.