Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Grzegorz
Nazwisko: Schab
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 09-05-1953
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adam Schab został zarejestrowany16.01.1975 pod nr 967 przez Wydz. III KWMO w Częstochowie jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Zwolennik”. Rozpracowywany przez SB z uwagi na aktywną działalność w Duszpasterstwie Akademickim w Częstochowie, był jednym z organizatorów Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów na Jasnej Górze w maju 1975 r. W dn. 21.03.1979 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO w Częstochowie pod sygn. 496/II. IPN Ka 027/270, t. 1 (496/II).
Uzupełnienie złożone przez Adama Schaba odnośnie materiałów dotyczących jego osoby, zachowanych w archiwum IPN. Adam Schab opisał podjęte wobec niego działania represyjne Służby Bezpieczeństwa mające na celu to, aby pozostał bez zatrudnienia. IPN Ka 405/7.
.