Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Stanisław
Nazwisko: Siciński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 15-07-1927
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:

Ppl/Wa 104/15 , zarządzenie z dn. 27.03.2015 dot. Ryszarda Sicińskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ryszard Stanisław Siciński – wówczas sekretarz w Warszawskiej Radzie Adwokackiej – został wytypowany jako kandydat na tajnego współpracownika z uwagi na miejsce zatrudnienia. Zarejestrowany 8.02.1971 pod nr 5712 przez Wydz. III KSMO w Warszawie. „Odstąpiono od dalszego opracowywania kandydata ze względu na to, iż zgodnie z zaleceniami Wydz[iału] II Dep[atramentu] III MSW – Grupa II Wydz[iału] III KSMO nie zajmuje się operacyjnie środowiskiem adwokatury – nie ma potrzeby organizowania źródeł informacji w tym środowisku”. Materiały zawierają m.in. 3 doniesienia odnoszące się do Ryszarda Sicińskiego. Akta zarchiwizowano 25.05.1972 w Wydziale „C” KSMO pod sygn. 9575/I-k, a następnie zmikrofilmowano (sygn. 9575/1). Materiały o sygn. 9575/I-k zniszczono w 1988 r., zachował się mikrofilm sygn. IPN BU 001121/643 (9575/1).
Ryszard Siciński figuruje w Sprawie Obiektowej krypt. "Pargraf" nr rejestr. 5670 prowadzonej od 1971 r. przez Wydz. III KMO m. st. Warszawa, dotyczącej Warszawskiej Rady Adwokackiej. IPN BU 0999/34 t. 2 (77/III/OB).
Występuje w materiałach Wydziału "B" Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej w Warszawie z roku 1969 dotyczących obserwacji osoby podejrzanej o utrzymywanie stosunków z grupą wywrotowo-opozycyjną tzw. "Komandosów". IPN BU 02041/18 t. 5 (2011/II).
.