Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogumił Janusz
Nazwisko: Sielewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 17-06-1959
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
20.06.1980 Bogumił Sielewicz został zarejestrowany przez Wydział III-2 KSMO w Warszawie pod nr. 27907 jako figurant do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Lekcja” (zarejestrowanej pod nr. 27592). 15.08.1980 zmieniono charakter zainteresowania na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Sprawa dotyczyła „kolportażu nielegalnego czasopisma wydawanego w kraju”. Materiały zniszczono 21.12.1989, wpis na podstawie zapisów kartotecznych. Materiały zniszczono w grudniu 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa (SO) o kryptonimie "Debata" nr rejestr. 66477 założona 3.09.1981 przez Wydział III Departamentu III MSW w związku z I Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się w Gdańsku. Materiały zawierają m.in.: plany działań operacyjnych, meldunki i notatki funkcjonariuszy SB, stenogramy z przebiegu obrad, wykazy uczestników Zjazdu i osobowych źródeł informacji. W aktach znajduje się notatka informująca o tym, że 30.09.1981 w mieszkaniu Bogumiła [w piśmie podano błędne imię Bogdan] Sielewicza – pracownika Biura KKK NZS – funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa dokonali przeszukania w wyniku którego skonfiskowali materiały bezdebitowe. O powyższym fakcie KKK NZS poinformowała pisemnie uczestników Zjazdu. Materiały dotyczą okresu od 03.09.1981 do 11.12.1981. IPN BU 236/243 (2282/IV), t. 8.
Bogumił Sielewicz – pracownik Biura Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS – został objęty śledztwem prowadzonym od 19.10.1981 przez Wydział Śledczy KSMO dotyczącym powielania broszury pt. „Bitwa pod Warszawą 1920” „mogącej wyrządzić poważną szkodę inter[esom] PRL”. Postanowieniem z 30.04.1982 Prokuratura Wojewódzka w Warszawie umorzyła postępowanie. 3.11.1983 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KSMO pod sygn. 2911/III. IPN BU 0331/175 (2911/III).
Akta internowania Bogumiła Sielewicza. Internowany 13.12.1981 w Areszcie Śledczym na warszawskiej Białołęce. Z treści materiałów wynika, że „od 1979 r. zaangażowany był w działalność antysocjalistyczną. Współpracował z osobami związanymi bezpośrednio z KSS-KOR, redakcją nielegalnego pisma >Robotnik< oraz Niezależną Oficyną Wydawniczą. Był jednym z organizatorów bazy poligraficznej, drukarzem i kolporterem >Robotnika<, wydawnictw NOW-ej, druków ulotnych i innych opracowań wydawanych przez nieformalne grupy opozycyjne. Z chwilą powstania NSZZ >Solidarność<, a później NZS przeniósł swą działalność na teren tych związków wykorzystując ich oficjalne ramy do jej kontynuacji”. Decyzją z 24.08.1982 przetransportowany do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. W okresie internowania Sielewiczowi dwukrotnie udzielono przepustki w okresie 21.07.–21.08. oraz 8.09.–7.11.1982. W dn. 12.10.1982 komendant stołeczny MO uchylił decyzję o jego internowaniu. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KSMO pod sygn. 3900/III. IPN BU 0787/424 (3900/III) akta, IPN BU 01326/1699 (3900/3) mikrofilm.
Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Bogumiła Sielewicza w czasie od 13.12.1981 do 12.10.1982 (akta internowanego). Osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. IPN Gd 159/348.
Bogumił Sielewicz został odnotowany w kartotece Biura „B” MSW z racji kontaktów z osobami będącymi w operacyjnym zainteresowaniu Departamentów III i IV MSW. Zapis kartoteczny obejmuje czas od 06.07.1981 do 08.12.1981. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Wobec Bogumiła Sielewicza dwukrotnie wniesiono zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata. Pierwsze zastrzeżenie na wniosek Wydziału Śledczego KSMO obowiązywało w okresie od 9.11.1981 do 1.10.1985. Drugie zastrzeżenie wniósł Wydział III-2 SUSW, w którego zainteresowaniu pozostawał Bogumił Sielewicz. Zastrzeżenie obowiązywało w okresie od 28.10.1985 do 19.01.1988. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.