Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dyrcz
Miejsce urodzenia: Zawoja
Data urodzenia: 16-11-1939
Imię ojca: Emil
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Stanisława Dyrcza, współzałożyciela, przewodniczącego Komisji Zakładowej i „aktywnego” działacza NSZZ „Solidarność” w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie. Zatrzymany 23.06.1982 na wniosek Wydziału V-2 KW MO Katowice z uwagi na fakt, iż po wprowadzeniu stanu wojennego „nie zaprzestał działalności związkowej”, nosił „demonstracyjnie wpięty do klapy marynarki” znaczek NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski i zaangażował się w organizowanie pomocy dla rodzin internowanych. Zwolniony 24.07.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. Odmówił podpisania oświadczenia o lojalności. W dniu 18.04.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 40162/II. IPN Ka 043/1029 (40162/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany na podstawie decyzji nr 517/V-2 o internowaniu z dn. 23.06.1982. W okresie od 02.07.1982 do 24.07.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Zwolniony na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 1302. Materiały o sygn. IPN Ka 42/144 to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/371 (25/82), IPN Ka 42/144 (25/82).
Stanisław Dyrcz został zarejestrowany 20.07.1982 w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. 50334 i pozostawał w „zainteresowaniu operacyjnym” do 14.10.1986. Zgromadzone w ramach sprawy przez Wydział V-2 KW MO Katowice materiały zostały komisyjnie zniszczone. Materiałów brak. Wypis na podstawie zapisów kartotecznych.
.