Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Bartłomiej
Nazwisko: Turula
Miejsce urodzenia: Cieszyn
Data urodzenia: 02-07-1964
Imię ojca: Jan
Imię matki: Alina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w celu kontroli operacyjnej osób skupionych wokół Duszpasterstwa Harcerskiego w Katowicach oraz inicjatywy reaktywowania ruchu moralnej odnowy ZHP pod nazwą Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). 20.11.1983 w Miejskim Ośrodku Harcerskim w Katowicach-Giszowcu zwołano zebranie KIHAM, które zostało rozwiązane przez przedstawiciela Wydz. Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Miasta Katowice. Uczestników spotkania wylegitymowano, zatrzymano egzemplarze wydawnictw bezdebitowych. Adam Turula występuje w materiałach jako aktywny działacz KIHAM oraz Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach. IPN Ka 048/369 (42208/II)
Zainteresowanie Operacyjne /Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Początkowo zarejestrowany w ewidencji operacyjnej w kategorii „zainteresowanie operacyjne”. 23.10.1985 kategorię rejestracji przekwalifikowano na SOS. Kontrolowany operacyjnie jako aktywny działacz Duszpasterstwa Harcerskiego, biorący udział we „wrogich politycznie” inicjatywach, takich jak: wmurowanie tablicy poświęconej poległym żołnierzom AK i harcerzom w katedrze katowickiej, pielgrzymka na grób ks. J. Popiełuszki itp. W ramach sprawy kontrolowano kontakty A. Turuli z b. działaczami KIHAM oraz księżmi katolickimi. W trakcie prowadzenia sprawy przeprowadzono kilka rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z A. Turulą, zastosowano także podsłuch telefoniczny. Sprawę zakończono 20.11.1989, materiały złożono w archiwum 17.07.1990. IPN Ka 048/780 (43936/II) t.1-2
Materiały operacyjne Meldunki Wydziału III WUSW w Katowicach przesyłane do Wydziału III Departamentu III MSW dotyczące środowiska akademickiego (Politechnika Śląska, Akademia Ekonomiczna, Uniwersytet Śląski) oraz Duszpasterstwa Harcerskiego. W materiałach znajduje się m.in. informacja na temat Adama Turuli i SOS krypt. „Ministrant”. IPN BU 01232/50 (579/7 t.45, t. 49)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na podstawie kontroli korespondencji. A. Turula figuruje w sprawie jako krewny założyciela Grupy Ewangelizacyjno-Modlitewnej „Nowy Człowiek” działającej przy Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach. Sprawę założono z obawy przed nieformalnym powiązaniem dwóch organizacji kościelnych – Duszpasterstwa Harcerskiego i Duszpasterstwa Akademickiego. Materiały o sygnaturze IPN Ka 230/2631 odzyskano z makulatury. IPN Ka 230/2631 (43763/II) t.1, IPN Ka 0169/1637 (mf 43763/2)
Akta tajnego współpracownika [TW] Figuruje w teczce pracy TW „Wojtek”. IPN Ka 0040/960 (42052/I) t.2