Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Wilczyński
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 17-12-1929
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze w sprawie przynależności do organizacji konspiracyjnej "Związek Młodzieży Polskiej Podziemnej"/"Krajowa Armia Podziemna" w Bydgoszczy w latach 1947-1950 przeciwko: Janowi Wilczyńskiemu i innym, tj. podejrzanych o przestępstwo z art. 86 § 2 kkwp i art. 4 § 1 dekretu z dnia 13.06.1946 roku. Ww. od końca 1947 do 14.05.1950 w Bydgoszczy był założycielem organizacji “Związek Młodzieży Polskiej Podziemnej", a następnie “Krajowa Armia Podziemna” występował pod pseudonimem “Wilk”. Pełnił funkcję dowódcy grupy, uczestniczył w zebraniach organizacyjnych, werbował nowych członków. Również bez zezwolenia przechowywał pistolet “Parabellum” i pistolet maszynowy M-Pi nr 1904. Osadzony w Centralnym Wiezieniu w Rawiczu. Zwolniony warunkowo 13.05.1958 roku. IPN By 070/2788 t. 1-2 (2862/III), IPN Po 3/96, IPN Po 3/46, IPN Po 3/48.
Jan Wilczyński od 16.02.1956 był rozpracowywany przez Wydział III WUdsBP w Bydgoszczy w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. “Rozpoznany” zarejestrowanej pod numerem 787. Materiały operacyjne w sprawie ww. członka organizacji "Krajowa Armia Podziemna". Sprawę zakończono 6.07.1959 z powodu niestwierdzenia wrogiej działalności po wyjściu z więzienia. Materiały 6.07.1959 złożono do archiwum Wydziału “C” KW MO Bydgoszcz pod sygnaturą 1890/NR. IPN By 044/357 (1890/II).
Opracowanie historyczne Wydziału "C" KW MO w Bydgoszczy z lat 1975-1981 pn. Charakterystyka nielegalnej organizacji młodzieżowej "Związek Młodzieży Polskiej Podziemnej" oraz "Krajowa Armia Podziemna" 1947-1950. J. Wilczyński w bliżej nieustalonym czasie pod koniec 1947 roku w Bydgoszczy utworzył nielegalną organizację pn. „Związek Młodzieży Polskiej Podziemnej – Grom” i był jej dowódcą do połowy kwietnia 1948 roku. Brał udział w zebraniach konspiracyjnych i werbował nowych członków spośród uczniów. Ww. od września 1949 w Bydgoszczy był również członkiem organizacji młodzieżowej pn. „Krajowa Armia Podziemna”. Pełnił funkcję członka sztabu i dowódcy grupy dywersyjnej. Werbował do organizacji nowych członków. Aresztowany przez Wydział III WUBP w Bydgoszczy w dniu 14.05.1950 roku. Wyrokiem WSR w Bydgoszczy z dnia 4.08.1950 skazany został na łączną karę 10 lat więzienia. Używał pseudonimów "Wilk" i "Komar". IPN By 09/39 (39/0), IPN By 09/40 (40/0).
.