Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Dariusz
Nazwisko: Chudziński
Miejsce urodzenia: Strzelno
Data urodzenia: 23-06-1965
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Strzelno (powiat mogileński) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 21.10.1986 zarejestrowany pod numerem 56098 przez SB RUSW w Gnieźnie w ramach teczki ewidencji operacyjnej na księdza (TEOK) jako alumn PWSD w Gnieźnie. Materiały 08.12.1987 złożono w archiwum pod sygn. 12309/II. Materiały zostały zniszczone za protokołem brakowania nr 64/89, a mikrofilm z tych akt za protokołem nr 66/89. Karta E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW w Poznaniu; karta DE-14/0 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW w Poznaniu; dziennik archiwalny dział II WUSW w Poznaniu poz. 12309; dziennik materiałów przekazanych do archiwum WUSW Poznań z lat 1976-1990 poz. 263; protokół nr 64 komisyjnego zniszczenia materiałów archiwalnych z dnia 12.10.1989 r. akta pionu IV sygn. II (TEOK) poz. 517; protokół brakowania nr 66 z dnia 19.12.1989 r. mikrofilm sygn. 2-poz. 441; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura ,,C" MSW; karta EOK-6/77 wraz z załącznikiem i karta E-59 z kartoteki księży katolickich Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny EOK poz. 56098.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 433/10/Gd zarządzenie z dnia 31.01.2011 r. dotyczące Dariusza Chudzińskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.