Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef
Nazwisko: Fajkowski
Miejsce urodzenia: Szczuczyn, pow. Grajewo
Data urodzenia: 04-07-1927
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:

Członek ZSL.
1947-1948 w ZMW RP "Wici";
1948-07.1948 przewodniczący Zarządu Szkolego ZMW RP "Wici";07.1948-1956 w ZMP;
1948-11.1949 w SL;1948-1950 przewodniczący Zarządu Uczelnianiego ZAMP;
od 11.1949 w ZSL;1950-1952 przewodniczący Zarządu Uczelnianego ZMP;od 1957 w ZMW.
W latach 1957-1958 członek Prezydium, a od 01.09.1958-15.03.1962 przewodniczący ZW ZMW w Olsztynie;
od 08.1960-31-10. 1964 członek Prezydium ZG ZMW.
01. 09.1955-31.08.1956 kierownik Szkoły Podstawowej w Bartoszycach;
15.03.1962-15.11.1964 kierownik Wydziału Kultury PWRN w Olsztynie;
15.11.1964-30.06.1965 dyrektor Muzeum Okręgowego w Olsztynie;
01.07.1965-1967 redaktor w LSW;
01.11.1967-01.10.1969 członek kolegium i kierownik działu społeczno-politycznego w redakcji "Wsi Współczesnej";
19.03.1972-19.03.1976 poseł na Sejm PRL VI kadencji. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Sztuki;
25.01.1973-18.02.1982 podsekretarz stanu w MInisterstwie Kultury i Sztuki.
17.12.1982-14.10.1983 ambasador PRL w Republice Finlandii.
Od 01.07.1984-28.02.1989 dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Wiceprezes ZG Towarzysrwa Krzewienia Kultury Świeckiej.Od 30.06.1988-1990 członek Rady Ochrony Walk i Męczeństwa.
Źródło: Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego (dalej: CKDRL), NKW PSL, sygn. 333, 2.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek PREZYDIUM POWIATOWY KOMITET Lębork ZSL 1952 1955 Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego (CKDRL), sygn. 333.
Członek PREZYDIUM POWIATOWY KOMITET Bartoszyce ZSL 1955 1958 CKDRL, sygn. 333.
Członek PREZYDIUM WOJEWÓDZKI KOMITET Olsztyn ZSL 09-1958 27-10-1964 CKDRL, sygn. 333.
Dyrektor Centralny Ośrodek Szkoleniowy Naczelny Komitet Warszawa ZSL 01-10-1969 30-11-1971 CKDRL, sygn. 333.
Zastępca Kierownika Wydział Propagandy i Szkolenia Naczelny Komitet Warszawa ZSL 01-10-1969 30-11-1971 CKDRL, sygn. 333.
Prezes WOJEWÓDZKI KOMITET Gdańsk ZSL 01-12-1971 31-01-1973 CKDRL, sygn. 333.
Organizator Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Naczelny Komitet Warszawa ZSL 01-04-1984 30-06-1984 CKDRL, sygn. 333.
Pełnomocnik sekretariat Naczelny Komitet Warszawa ZSL 01-03-1989 26-11-1989 CKDRL, sygn. 333.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne PUBP Grajewo z roku 1947 zawierają m.in. zapisy stwierdzające, iż dnia 21.04.1947 Józef Fajkowski ujawnił się przed tzw. Komisją Amnestyjną w Wąsoszu przy PUBP w Grajewie. Odnotowano, iż ww. od roku 1944 do 1946 był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), a następnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Posiadał pseudonim „Krakus”. AP Białystok, sygn. 1427/16, ankieta osoby ujawnionej (DU 10193).
W latach 1964-1965 Józef Fajkowski, zam. w Bartoszycach, podlegał operacyjnej kontroli SB z Wydz. III KW MO w Olsztynie jako były żołnierz "nielegalnej organizacji" NSZ i NZW. W zebranych materiałach znajduje się m.in. dotyczące go: ankieta personalna, korespondencja i opinie - zbierane m.in. w związku z pełnieniem przez J. Fajkowskiego kilku kierowniczych funkcji na terenie woj. olsztyńskiego. A także z tym, że we wrześniu 1964 był "preferowany" przez Wojewódzki Komitet ZSL na stanowisko z-cy przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Olsztynie. Wówczas, na zlecenie I Sekretarza KW PZPR w Olsztynie, przeprowadzono poufne ustalenia dot. przeszłości J. Fajkowskiego i wyjaśniano kwestie jego dawnej przynależności do NSZ-NZW. W roku 1980 powyższe materiały złożono w Archiwum KW MO w Olsztynie pod numerem 5809/II, a w roku 1986 "komisyjnie zniszczono". Pozostał ich mikrofilm o sygn. 1024/2. IPN Bi 0089/1019 (1024/2) mikrofilm, zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Opracowanie Wydz. „C” KW MO w Olsztynie z lat 1973-1982 pn. "Charakterystyka nr 158" dot. Komendy Okręgowej Narodowych Sił Zbrojnych, której dowódcą był Melchior Nestorowicz ps. "Kalina" (komendant Okręgu), działające od kwietnia do lipca 1945 na terenie Łomży i Ostrołęki. To opracowanie zawiera następujące rodzaje dokumentów: charakterystykę ww. organizacji, kwestionariusze osobowe, "karty na czyn przestępczy", notatkę informacyjną. Materiały te zostały opracowane potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN BU 0182/146 t. 1 (Charakterystyka Nr 158, p. 321), IPN Bi 065/5 t. 2 (776/IV).
Józef Fajkowski figuruje w opracowaniu Wydz. „C” KW MO Białystok z roku 1978 pn. "Charakterystyka nr 53" dot. nielegalnej organizacji Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) krypt. "XIII-/10" działającej na terenie pow. grajewskiego. W kwestionariuszu osobowym z dnia 25.04.1978 "na członka nielegalnej organizacji pn. Narodowe Siły Zbrojne" podano, że J. Fajkowski „od lutego do listopada 1945 na terenie pow. Grajewo był członkiem I Kompanii nielegalnej organizacji NSZ. Następnie był członkiem nielegalnej organizacji NZW”. IPN Bi 019/83/3 (2/34).
Józef Fajkowski figuruje w opracowaniu Wydz. „C” KW MO w Białymstoku z roku 1978 zatytułowanym "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 40" dot. członków organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Komenda Powiatu Grajewo krypt. "Orkan", działającej w okresie listopad 1945-kwiecień 1947 na obszarze powiatu Grajewo (woj. białostockie), W opracowaniu znajdują się kwestionariusze osobowe dot. nazwisk na litery A-J. Materiały zostały opracowane przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN Bi 019/80 t. 2 (2/33).
Kwestionariusz osobowy sporządzony w Wydz. „C” KW MO w Olsztynie w latach 1982-1983 dot. Józefa Fajkowskiego - "członek nielegalnej organizacji” Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) - Okręg XIII krypt. „Kalina”, a następnie żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w oddziale Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS) Komendy Powiatu Grajewo kryptonim "Orkan". IPN Bi 065/5/2/CD/1 (776/IV), IPN Bi 065/7/2 (778/IV).
.