Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Tucholski
Miejsce urodzenia: Działdowo
Data urodzenia: 19-08-1961
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Elbląg (powiat elbląski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dopuszczony do prac obronnych przez Wydz. ,,C" KWMO w Elblągu do numeru MOB-0227/89. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW. Akt MOB- 0227/89 nie odnaleziono.
Akta paszportowe prowadzone przez Wydz. Paszportów WUSW w Elblągu o sygn. (EAEL 150923). Akt nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Gd 927/18 zarządzenie z dnia 15.11.2018 r. dotyczące Zygmunta Tucholskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.