Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Roman
Nazwisko: Nowak
Miejsce urodzenia: Chorzów
Data urodzenia: 21-07-1900
Imię ojca: Jan
Imię matki: Agata
Dodatkowe informacje:

W 1921r. Komunistyczna Partia Górnego Śląska, Od 1922 r. w KPP [od 1925r. do 1937r. funkcjonariusz partyjny na Śląsku i w Warszawie m.in. czł. KO, sekretarz okręgowy, obwodowiec], Od 1924r. do 1931r. KZMP, Od 1946 r. w PPR, od 15.12.1948 r. w PZPR, Od 1914r. do 1917r. maszynista w Hucie Kościuszko, Od 1917r. do 1924r. ślusarz w Elektrowni Chorzowskiej, Uczestnik II i III Powstania Śląskiego, W latach 1925-1926 i 1932-1934 w ZSRR na szkole leninowskiej i aspiranturze, Od 1937r. do 1938r. w Czechosłowacji, Od 1938r. do 1946r. w Boliwii [technik w Club Tennis i administrator Hotel Copaccabana w La Paz, działacz Polskiego Związku Demokratycznego, Związku Słowiańskiego, Komitetu Pomocy Polsce, Komitetu Pomocy Rosji Radzieckiej], Od 01.1947 r. do 05.1969 r. poseł na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I-IV kadencji, Delegat na I, II, III, IV Zjazd PZPR. AAN KC PZPR CK 237/XXIII-895, CK/X/2074, Kancelaria Sejmu Ustawodawczego sygn. 455, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991,Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Wydział Organizacyjny KW Katowice PPR 13-11-1946 03-1947 AAN KC PZPR CK 237/XXIII-895, Kancelaria Sejmu Ustawodawczego sygn. 455, CK/X/2074; Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 403.
Ii Sekretarz KW Katowice PPR 01-03-1947 12-1948 AAN KC PZPR CK 237/XXIII-895, Kancelaria Sejmu Ustawodawczego sygn. 455, CK/X/2074; Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 403.
Zastępca Członka KC Warszawa PPR 04-1947 12-1948 AAN KC PZPR CK 237/XXIII-895, Kancelaria Sejmu Ustawodawczego sygn. 455,Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 403.
Ii Sekretarz KW Katowice PZPR 12-1948 06-1950 AAN KC PZPR CK 237/XXIII-895, Kancelaria Sejmu Ustawodawczego sygn. 455,Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 403.
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 21-12-1948 03-1954 AAN KC PZPR CK 237/XXIII-895, Naczelne władze państwowe Polski Ludowej 1944-1979, T. Mołdawa, s. 221; PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC , oprac. W. Ciempiel, s. 67.
I Sekretarz KW Opole PZPR 28-06-1950 25-09-1956 AAN KC PZPR CK 237/XXIII-895, PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 319.
Członek KC Warszawa PZPR 17-03-1954 11-1968 AAN KC PZPR CK 237/XXIII-895, PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 80, 96, 109.
Członek BP KC Warszawa PZPR 28-07-1956 21-10-1956 AAN KC PZPR CK 237/XXIII-895, Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 261, PZPR. Zjazdy i plenarne posiedzenia KC, prac. W. Ciempiel, s. 88
Przewodniczący CKKP KC Warszawa PZPR 28-07-1956 15-11-1968 AAN KC PZPR CK 237/XXIII-895, Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 265, PZPR. Zjazdy i plenarne posiedzenia KC, prac. W. Ciempiel, s.93, 122.
Członek Rada Państwa PRL Warszawa 20-02-1957 27-06-1969 AAN KC PZPR CK 237/XXIII-895, Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 172.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nie figuruje w ewidencji i zasobie IPN.