Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Kazimierz
Nazwisko: Górski
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 14-12-1961
Imię ojca: Marian
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:

Ppl 622/11/Gd zarządzenie z dnia 15.03.2012 r. dotyczące Grzegorza Kazimierza Górskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 26.11.1982 pod nr 8578 do SOR "Alert I" dot. działalności "antysocjalistycznej" b. NZS UMK w Toruniu. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1432/II zostały zniszczone 30.01.1990 przez Wydz. OKPP WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 1432/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Kwestionariusz Ewidencyjny[KE]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 11.01.1989 pod nr 17053 do SOS krypt. "Kaszuby" nr 5410(sprawa zarejestrowana w 1980 r. jako KE krypt. "Turysta"). Sprawę zakończono z powodu "nie stwierdzenia wrogiej działalności". Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa dot. podjęcia działalności związkowej poprzez sporządzanie i kolportowanie ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" na terenie Torunia w okresie od 20.12.1981 do 20.01.1982. W związku z powyższym 25.02.1982 i 8.11.1982 przeszukano mieszkanie w/w. IPN By 082/144 t. 2, 5, 11 (197/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie podjęcia działalności związkowej poprzez sporządzanie i kolportowanie ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" wbrew postanowieniom dekretu o stanie wojennym na terenie Torunia w okresie od 20.12.1981 do 01.1982. Śledztwo w sprawie umorzono 26.11.1983 "z uwagi na niewykrycie sprawców". IPN By 85/497
Akta paszportowe W materiałach znajduje się postanowienie Z-I-1412 wydane 23.05.1983 przez Wydz. III KW MO Toruń o zastrzeżeniu wyjazdów do wszystkich krajów świata [WKŚ] w okresie 30.05.1983-30.05.1985 z powodu "podejrzenia o wrogą działalność w podziemnych strukturach NZS". W 1987 odmówiono wydania paszportu z powodu informacji Wydz. II WUSW Toruń o chęci podjęcia pracy zarobkowej za granicą. EATO 23418
.