Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Mirosław Janusz
Nazwisko: Jarosz
Miejsce urodzenia: Świdnica
Data urodzenia: 12-07-1960
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Sobótka (powiat wrocławski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EAWR 139784 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW we Wrocławiu; akta o sygn. IPN Wr 524/139784 (EAWR 139784).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wr 1139/18 zarządzenie z dnia 30.11.2018 r. dotyczące Mirosława Jarosza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.