Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Przemysław Arkadiusz
Nazwisko: Bartoszewicz
Miejsce urodzenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
Data urodzenia: 21-02-1967
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jan
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Przemysław Bartoszewicz został zarejestrowany pod nr 5926 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Sylwester” przez Wydział III KW MO w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawa była prowadzona w okresie od 04.01 do 1982-24.03.1983. P. Bartoszewicz był w zainteresowaniu SB jako osoba sporządzająca i kolportująca „druki wrogiej treści”. Materiały o sygn. 518/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Wydziału Śledczego KWMO w Gorzowie Wielkopolskim. Przemysław Bartoszewicz, jako uczeń I klasy LO nr 2 w Gorzowie Wlkp., był jedną z osób objętych śledztwem dotyczącym kolportażu ulotek prowadzonym w styczniu 1982 na terenie Gorzowa Wlkp. Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 24.02.1982 został uznany winnym współudziału w wykonywaniu w dniu 26.01.1982 ulotek o treści „Pecz z łapami” oraz „Precz z PZPR” i decyzją sądu „oddany pod odpowiedzialny dozór rodziców”. IPN Sz 03/15 (62/III).
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Przegrani” prowadzonej przez Wydział III „A”, a następnie Wydział OKKP WUSW w Poznaniu w okresie od 18.05.1987 do 28.12.1989. Sprawa dotyczyła inwigilacji poznańskiego środowiska studentów, w tym osób zaangażowanych w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS). Przemysław Bartoszewicz, student Wydziału Historii UAM, wymieniany jest jako osoba biorąca aktywny udział w happeningu studenckim zorganizowanym w dniu 02.04.1988 – zatrzymany podczas manifestacji, po przeprowadzeniu „rozmowy ostrzegawczej” został zwolniony. W związku z podejmowaną aktywnością polityczną funkcjonariusze SB kilkukrotnie przeprowadzali z nim „rozmowy ostrzegawcze”. IPN Po 08/2292 t. 1-5 (12976/II), IPN Po 00206/137 (12976/2) mikrofilm.
Akta kontrolne sprawy o wykroczenie – Manifestacja z dnia 07.04.1988 w Poznaniu. Przemysław Bartoszewicz został zatrzymany podczas manifestacji, jako osoba szczególnie aktywnie w niej uczestnicząca. W aktach brak informacji odnośnie do dalszego trybu prowadzenia sprawy. IPN Po 06/286 t. 78 (366/2/76).
Akta zawierające zestawienie spraw o wykroczenia prowadzone przez Wydział Śledczy WUSW w Poznaniu. Przemysław Bartoszewicz uczestnik manifestacji o charakterze happeningowym w dniu 07.04.1988 w Poznaniu, został objęty postępowaniem prowadzonym przez Wydział Śledczy WUSW w Poznaniu. W jego efekcie zrezygnowano z dążenia do ukarania zatrzymanych uczestników manifestacji, argumentując decyzję „znikomą społeczną szkodliwością czynu”. IPN Po 06/286 t. 55.
Przemysław Bartoszewicz w dniu 13.05.1986 został zarejestrowany przez Wydział III WUSW w Poznaniu pod nr 40247 jako tzw. zabezpieczenie operacyjne. Rejestrację zabezpieczenia wycofano dnia 11.12.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.