Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Jerzy
Nazwisko: Jessa
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 28-10-1959
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mirosław Jessa w dniu 04.10.1982 został zarejestrowany pod nr Go 5441 przez Wydział III KW MO w Gorzowie Wielkopolskim do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Ruch” (nr rej sprawy 5177). Sprawa była prowadzona w okresie 20.05.1982-07.03.1983. Mirosław Jessa został objęty rozpracowaniem ponieważ w dniu 19.05.1982 wykonał szereg napisów o „wrogiej treści” na terenie Gorzowa Wlkp. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmów ostrzegawczych, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 515/II. Materiały o sygn. 515/II zniszczono protokołem brakowania nr 12/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.