Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir Jerzy
Nazwisko: Panowicz
Miejsce urodzenia: Leszno
Data urodzenia: 23-04-1955
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sławomir Panowicz w dniu 17.11.1982 został zarejestrowany pod nr 5651 przez Wydział V KW MO w Gorzowie Wlkp. do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Prowokacja” (nr rej. sprawy 5355, prowadzona w okresie 16.08.1982 - 12.02.1983), jako uczestnik manifestacji w dniu 13.08.1982 pod katedrą w Gorzowie Wlkp. zorganizowaną przez podziemne struktury „Solidarności” oraz członek tzw. miesięcznic 13, wyrażając tym samym sprzeciw wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Akta sprawy zniszczono w 1990 roku. Materiały o sygn. 507/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarejestrowany 20.10.1983 pod nr Go 6308 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Emisja” (nr rejestr. Go 5853) prowadzonej okresie 14.02.1983 - 26.03.1985 przez Wydział V WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. Sławomir Panowicz figurował w materiałach jako podejrzany o nadawanie audycji przez radiostację Radia „Solidarność” w Gorzowie. Sprawę początkowo prowadził prawdopodobnie Wydz. II WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 714/II. Materiały zniszczono w 1990 roku. Akta o sygn. 714/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.