Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Karol
Nazwisko: Naruszewicz
Miejsce urodzenia: Szczebra
Data urodzenia: 23-02-1924
Imię ojca: Adolf
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze PUBP Augustów i WUBP Białystok z 1946 roku dotyczące Karola Naruszewicza, ps. "Puszczyk". K. Naruszewicz został zatrzymany 11.10.1946 przez Posterunek MO w Raczkach, a następnie 18.10.1946 przekazany do PUBP Augustów jako uzbrojony członek organizacji "Wolność i Niezawisłość". WUBP Białystok wszczął 31.10.1946 dochodzenie w sprawie ww., które zakończono 02.11.1946 postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej i sformułowaniem przez Wojskową Prokuraturę Rejonową aktu oskarżenia. Został oskarżony o to, że od pierwszej połowy września 1946 do 11.10.1946 był czynnym członkiem „WiN” i gromadził broń „w celu zbrojnego wystąpienia przeciw obecnemu ustrojowi Państwa Polskiego”. IPN Bi 07/376 (1055/III).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 1946 roku dotyczące Karola Naruszewicza. Wyrokiem WSR Białystok, podjętym 07.11.1946 na sesji wyjazdowej w Raczkach (Dr 108/46) K. Naruszewicz został uznanym winnym tego, że od pierwszej połowy września 1946 do chwili zatrzymania, tj. 11.10.1946 na terenie pow. augustowskiego i ełckiego był członkiem „WiN” oraz gromadził środki walki orężnej i brał aktywny udział w akcjach. Za powyższe skazany został na karę śmierci oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Prezydent KRN nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 04.12.1946 w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku. Sąd Okręgowy w Białymstoku postanowieniem z 13.07.2017 (III Ko 207/17) uznał za nieważny wyrok WSR Białystok z 07.11.1946 wydany wobec Karola Naruszewicza. IPN Bi 212/402.
Akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zawierające sprawozdania z okresu 31.08-31.12.1946. Wśród dokumentów znajduje się wycinek z prasy informujący, że Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Raczkach 07.11.1946 rozpatrzył w trybie doraźnym sprawę Karola Naruszewicza, ps. „Puszczyk”, członka „WiN” w oddziale W.Górskiego, ps. „Oko”'. Ww. posiadał broń, brał udział w akcjach. Został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. IPN Bi 184/8.
Akta Wydz. "C" WUSW Białystok z lat 1987-1988 zawierają kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 92, 98 Komendy Obwodu Augustów organizacji Armia Krajowa/ "Wolność i Niezawisłość". Kwestionariusz z 23.05.1988 dotyczy Karola Naruszewicza, ps. „Puszczyk”, który od września 1946 do 11.10.1946 na terenie powiatów Augustów, Ełk, Suwałki należał do "WiN" w bojówce „Oka”. Posiadał broń. Aresztowany 11.10.1946 przez PUBP Augustów. Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 07.11.9146 skazał Karola Naruszewicza na karę śmierci. Wyrok wykonano 04.12.1946. IPN Bi 019/126/1 (2/59).
.