Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Filipowicz
Miejsce urodzenia: Mścibór
Data urodzenia: 17-10-1921
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Mieczysław Sokołowski

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mieczysław Filipowicz figuruje w aktach śledczych Wydz. "A" WUBP w Szczecinie w sprawie o nr rej. 67/47 prowadzonej w okresie od 15.06.1946 do 25.04.1947. Mieczysław Filipowicz został zatrzymany w dniu 17.12.1946 i w dniu 26.04.1947 oskarżony o to, że "w okolicach Wileńszczyzny, Białegostoku, Bobolic, Bydgoszczy, Gdańska od lipca 1944 do 17 grudnia 1946 używając ps. >Kora<, należał do nielegalnej organizacji o strukturze >WiN<, usiłującej przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego, biorąc udział w napadach na posterunki MO w Bobolicach i Poroście pow. Koszalin. W połowie maja 1946 działając wspólnie z członkami >WiN< o ps. >Żelazny<, >Mercedes<, (...) dopuścił się gwałtownego zamachu na dwóch funkcjonariuszy UB w Bobolicach (...), przechowywał bez zezwolenia broń palną, (...) używał podrobionego świadectwa na nazwisko Sokołowski Mieczysław za autentyczne". IPN Sz 00101/135 (1015/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie w sprawie nr 248/47, prowadzonej w okresie od 24.05.1947 do 09.06.1947. Mieczysław Filipowicz wyrokiem ww. sądu z dnia 09.06.1947 został skazany na kare 12 lat więzienia. Został uznany winnym przynależności, w okresie od lipca 1944 do 17 grudnia 1946, do nielegalnej organizacji "o strukturze >WiN<, usiłującej przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego", napadów na funkcjonariuszy MO/UB, nielegalne przechowywanie broni oraz używania podrobionego dokumentu na nazwisko Mieczysław Sokołowski. Mieczysław Filipowicz karę odbywał w więzieniach w Szczecinie, Goleniowie, Wronkach, Potulicach. Sąd Wojewódzki w Szczecinie postanowieniem z dnia 21.09.1992 stwierdził nieważność ww. wyroku ze względu na to, że "wszystkie uznane za przestępne czyny Mieczysława Filipowicza były czynami związanymi z działalnością na rzecz odzyskania przez Państwo Polskie w pełni niepodległego bytu". IPN Sz 187/98-99 (Sr 595/47, 40/III).
W charakterystyce Wydz. "C" KWMO w Koszalinie, w dokumencie z dnia 30.08.1975, Mieczysław Filipowicz występuje jako osoba, która "do września 1945 prowadziła wrogą działalność, jako członek o ps. >Ryś<, >Kora<, na terenie pow. Wołkowysk. We wrześniu 1945 wraz z innymi członkami >AK< grupy >BOA<, Mieczysław Filipowicz, uzbrojony w broń palną, przekroczył nielegalnie z ZSRR, granicę Polski. We wrześniu 1945 w Białymstoku wstąpił do nielegalnej org. >WiN< o kryptonimie >BOA<. w ramach której do 01.05.1946 w Bobolicach prowadził wrogą działalność. 01.05.1946 przeszedł do oddziałów >Łupaszki< V Wileńskiej Brygady AK. W dniu 21.05.1946 wraz z innymi z plutonu >Żelaznego< w Bobolicach i Poroście pow. Koszalin brał udział w napadzie na Placówki MO i UB. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego z dnia 09.06.1947 Mieczysław Filipowicz został skazany na 12 lat więzienia. IPN Sz 00103/400 (538//IV).
W charakterystyce Wydz. "C" KWMO w Olsztynie w dokumencie z dnia 22.01.1979, Mieczysław Filipowicz występuje jako członek organizacji "WiN" o kryptonimie "BOA" - bandzie politycznej, poakowskiej, która powstała w maju 1945 działając na terenie woj. olsztyńskiego. IPN Bi 065/19 (798/IV).
W kwestionariuszach osobowych sporządzonych w Wydz. "C" KWMO w Szczecinie, w dokumencie z dnia 10.05.1979, Mieczysław Filipowicz vel Sokołowski Mieczysław występuje jako członek "nielegalnej bandy >BOA<, w okresie od lipca 1944 do grudnia 1945. Posiadał nielegalnie broń. Działał na terenie woj. białostockiego, olsztyńskiego, gdańskiego, koszalińskiego i szczecińskiego. Skazany przez WSR w Szczecinie dnia 09.06.1947 na 12 lat więzienia". IPN Sz 008/870 (1482/IV).
W materiałach ewidencyjnych Centralnego Więzienia we Wronkach, Mieczysław Filipowicz figuruje jako osadzony w więzieniu w dniu 15.02.1949 po przywiezieniu z więzienia w Goleniowie. W dniu 13.02.1953 został przetransportowany do więzienia w Potulicach. IPN Po 3/69-71, IPN Po 3/59, IPN Po 3/63.
.