Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jan
Nazwisko: Kamocki
Miejsce urodzenia: Konstantynów Łódzki
Data urodzenia: 06-01-1921
Imię ojca: Józef
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 1951. Radny MRN w Konstantynowie Łódzkim - brak bliższych danych. Sekretarz Rady Zakładowej przy Konstantynowskich Zakładach Przemysłu Wełnianego 1951-1952. Przewodniczący Rady Zakładowej przy Konstantynowskich Zakładach Przemysłu Wełnianego 1952-1954; 1955-1956.
Pełnił funkcję Przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej przy KP PZPR w Łodzi - brak bliższych danych.

Ad. 3-6. Oddelegowany na stanowisko I sekretarza KG PZPR w Lutomiersku. Po zakończeniu pełnienia tej funkcji powrót na stanowisko starszego instruktora KP PZPR w Łodzi - do 06.1975 (koniec istnienia Komitetów Powiatowych w związku z reformą administracyjną kraju).
Źródła: AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa, 10671; AP Łódź O/Sieradz, KG PZPR w Lutomiersku, 25/I/1 (protokół z konferencji gminnej z dn. 09.12.1972); Tamże, 25/II/1 (protokoły posiedzeń plenarnych 1972-1974); Tamże, 25/I/2 (protokół z konferencji gminnej z dn. 21.12.1974).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Powiatowy Łódź PZPR 1956 1964 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10671, k. 27.
I Sekretarz KZ przy Konstantynowskich Zakładach Przemysłu Wełnianego Konstantynów Łódzki PZPR 02-10-1956 30-06-1970 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10671, k. 12.
Starszy Instruktor Komitet Powiatowy Łódź PZPR 01-07-1970 1972 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10671, k. 27.
I Sekretarz Komitet Gminny Lutomiersk PZPR 09-12-1972 21-12-1974 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10671, k. 1, 46-47; AP Łódź O/Sieradz, KG PZPR w Lutomiersku, 25/I/1 (protokół z konferencji gminnej z dn. 09.12.1972).
Członek Komitet Gminny Lutomiersk PZPR 09-12-1972 21-12-1974 AP Łódź O/Sieradz, KG PZPR w Lutomiersku, 25/I/1 (protokół z konferencji gminnej z dn. 09.12.1972); Tamże, 25/II/1 (protokoły posiedzeń plenarnych 1972-1974); Tamże, 25/I/2 (protokół z konferencji gminnej z dn. 21.12.1974).
Starszy Instruktor Komitet Powiatowy Łódź PZPR 12-1974 30-06-1975 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10671, k. 27, 36-37, 39, 42-48.
I Sekretarz TOP nr 5 Konstantynów Łódzki PZPR 07-1975 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10671, k. 42-43.
.