Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-10-2021 12:19

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Franciszek
Nazwisko: Trojan
Miejsce urodzenia: Chorzów
Data urodzenia: 14-01-1951
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Róża


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawę założono na podst. informacji TW ps. „Bill”, że Kazimierz Trojan jest aktywnym członkiem Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „czynnie zaangażowanym w działalność poświęconą ochronie życia” i „utrzymuje kontakty korespondencyjne z osobami zamieszkałymi w KK”. Celem sprawy było ustalenie motywów działania ww., jego wpływu na współpracowników, rozpoznanie kontaktów i ich charakteru oraz "neutralizowanie" działalności w miejscu pracy i zamieszkania. Zastosowano podsłuch telefoniczny oraz inwigilację korespondencji. SOS krypt. „Konserwator” 13.04.1979 został przekwalifikowany na KE. Obserwowano działalność K. Trojana w Ruchu Ochrony Życia „Troska o Życie”, a od 10.1980, kiedy zaangażował się w tworzenie NSZZ „Solidarność” na terenie Centrum Informatyki i Badań Ekonomicznych Hutnictwa, także jego działalność związkową. Zabezpieczano wyjazdy do krajów kapitalistycznych. Przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze m.in.: 7.06.1983 i 24.08.1983. IPN Ka 043/940 t.1 (40037/II)
Akta internowania Kazimierz Trojan, który aktywnie zaangażował się w tworzenie NSZZ „Solidarność” na terenie Centrum Informatyki i Badań Ekonomicznych Hutnictwa w Katowicach (w okresie od 8.10.1980 wiceprzewodniczący Zarządu KZ, a następnie członek Komisji Rewizyjnej „duchowy przywódca związku”), został internowany na postawie art. 42 dekretu z 12.12.1981 ponieważ „bezkrytycznie jest ustosunkowany do wszelkich poleceń zwierzchników związkowych, inicjator rozliczenia członków partii". Zwolniony 07.07.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. Akta przekazano do archiwum 2.04.1983. IPN Ka 043/940 t. 1-2 (40037/II)
Akta internowanego Przebywał kolejno: od 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu, od 22.12.1981 w Ośrodku dla Internowanych w Raciborzu, od 7.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju, a od 23.03.1982 w OO w Uhercach. Zwolniony 7.07.1982. IPN Rz 57/220 (10/82), IPN Ka 41/86 (4/81)
Materiały ewidencyjne K. Trojan od 1973 był „w operacyjnym zainteresowaniu” Wydziału IV KWMO Katowice w związku z jego działalnością w Duszpasterstwie Akademickim. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.