Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Helena Krystyna
Nazwisko: Wojtowicz
Miejsce urodzenia: Ostrów
Data urodzenia: 04-11-1943
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Helena Wojtowicz określana była przez SB jako „radykalna działaczka” NSZZ „Solidarność” w Zakładach Azotowych Kędzierzyn, wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej, „wrogo ustosunkowana do przyjaznej polityki wobec ZSRR”. 28.01.1981 została zarejestrowana w kategorii „osoba zabezpieczona” (brak powodu zabezpieczenia). 14.08.1982 w związku z możliwością podjęcia „konspiracyjnej działalności związkowej” ww. objęto kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Wściekła". 26.04.1985 przeprowadzono z nią rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą na temat konsekwencji „wrogich wypowiedzi” i kolportowania „nielegalnej” literatury. Wobec H. Wojtowicz zastosowano środki techniki operacyjnej: podsłuch telefoniczny oraz inwigilację korespondencji. Prowadzenie kwestionariusza zakończono 19.11.1985 i akta przekazano do archiwum 13.12.1985. IPN Wr 065/1068 (mkf 12144/2
Akta internowanego Od 14.12.1981 przebywała w Areszcie Śledczym w Opolu, a od 15.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Zwolniona 24.07.1982. IPN Bi 53/119 (15/82)
Akta operacyjne W aktach znajdują się materiały dotyczące internowania działaczy NSZZ „Solidarność” z terenu woj. opolskiego. Helena Wojtowicz została zatrzymana na wniosek Wydziału V KWMO Opole ponieważ „występuje przeciwko podstawowym interesom gospodarczym i politycznym PRL”. Zwolniona na podstawie decyzji nr 125/82 o uchyleniu internowania. IPN Wr 012/3196 t. 10, 14, 17 (2499/III)
.