Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Krzysztof Józef
Nazwisko: Bełkot
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 18-09-1963
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Róża
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Boronów (powiat lubliniecki) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W okresie od 02.11.1985 do 28.04.1987 był zarejestrowany pod numerem 74924 przez Wydział WSW 3 Brygady Radiotechnicznej w kategorii TW o pseudonimie „Szczodry”. Wymieniony odbywał wówczas zasadniczą służbę wojskową w 3 Brygadzie Radiotechnicznej w stopniu szeregowego i na stanowisku planszecisty kompanii dowodzenia i automatyzacji 33 batalionu radiotechnicznego w Radzionkowie. TW "Szczodry" miał być wykorzystywany do rozpoznawania żołnierzy służby zasadniczej oraz operacyjnego zabezpieczenia broni i amunicji w jednostce w której służył. Zdjęty z ewidencji operacyjnej WSW z powodu przejścia do rezerwy. Dokumentacja TW „Szczodry” w dniu 15.05.1987 przesłana została do Zarządu WSW Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, skąd w dniu 22.05.1987 skierowano ją do archiwum Szefostwa WSW. Aktem zniszczenia nr 90 z dnia 17.01.1986 została ona zakwalifikowana do wybrakowania. Zniszczono w dniu 20.02.1990. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; Karta EO-1/75 z kartoteki MON, Centralny Rejestr Współpracowników WSW, poz. 74924; Książka Nr 1 Ewidencji Operacyjnej Wydziału WSW 3 Brygady Radiotechnicznej, poz. 44/B; Książka Nr 2 Ewidencji Operacyjnej Wydziału WSW 3 Brygady Radiotechnicznej, poz. 739, Książka Nr 1 Ewidencji Operacyjnej Zarządu WSW Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, poz. 447/B; Książka Nr 2 Ewidencji Operacyjnej Zarządu Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, poz. 1212; Akt zniszczenia Nr 90 WSW z dnia 17.01.1986, poz. 2941.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ka 143/37917 (sygn. wytwórcy EACZ 37917).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Ka-381/15 zarządzenie z dnia 17.06.2016 r. dotyczące  Krzysztofa Bełkota – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą, zgromadzony materiał archiwalny nie jest wystarczający do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

.