Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grażyna
Nazwisko: Malinowska
Nazwisko rodowe: Stankiewicz
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 20-10-1957
Imię ojca: Józef
Imię matki: Kamila
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grażyna Malinowska występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Wasale" nr rej. 50269. SOR dotyczy inwigilacji aktywistów Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS), a następnie Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), w którego skład weszli czołowi działacze SKS. Sprawa ta była prowadzona w latach 1977-1987 przez Wydział III Departamentu III MSW. Rozpracowanie krypt. „Wasale” zakończono 17.12.1987, część materiałów nakazano wyłączyć i wykorzystać w nowej sprawie na NZS, a pozostałą część złożyć w archiwum Biura „C” MSW w Warszawie. Do archiwum złożono pod sygnaturą 54100/II i zmikrofilmowano 19.01.1988 pod sygnaturą - 54100/2. IPN BU 0222/701 t. 1-2 (54100/II), IPN BU 01228/1163 (54100/2) mikrofilm.
G. Malinowska występuje w aktach kontrolnych śledztwa prowadzonych przez Wydział Śledczy KW MO/WUSW w Gdańsku. W sprawie sporządzania i przechowywania wydawnictw o charakterze antypaństwowym na terenie Gdańska w latach 1977-1980, tj. przestępstwa z art. 270 § 1, 271 § 1 w zw. z art. 273 § 1 i 2 kodeksu karnego. IPN Gd 013/136 t. 6, 14 (8551/III).
Grażyna Malinowska występuje w aktach śledztwa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w 1979 roku. W sprawie redagowania i kolportowania na terenie Trójmiasta oraz przesyłania za granicę pism zawierających fałszywe wiadomości dotyczące PRL, tj. przestępstwa z art. 273 § 2 kodeksu karnego. IPN Gd 286/2 t. 1, 4 (4 Ds 46/80, 4 Ds 60/78).
Grażyna Malinowska w dniu 13.03.1980 została zarejestrowana pod nr. 31287 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim „Asystentka”. SOS prowadził Wydział III KW MO w Gdańsku. Powód rejestracji: „ww. podejrzana był o prowadzenie wrogiej działalności politycznej”, była członkiem „Nieformalnej Grupy Młodych”. W dniu 30.12.1980 G. Malinowska „zaniechała wrogiej działalności”. Materiały złożono do archiwum Wydziału „C” KW MO w Gdańsku pod sygnaturą 17637/II. Materiałów brak. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
G. Malinowska występuje w materiałach archiwalnych w których znajdują się dane osobopoznawcze elementów antysocjalistycznych Komitetu Samoobrony Społecznej - KOR, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Studenckich Komitetów Solidarności, Wolnych Związków Zawodowych na terenie województwa gdańskiego, opracowane w lipcu 1978 roku. IPN Gd 536/82.
.