Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Wojciech Stanisław
Nazwisko: Błoński
Miejsce urodzenia: Oleśnica
Data urodzenia: 08-05-1972
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Długołęka (powiat wrocławski) 04-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EAWR 313600 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW we Wrocławiu; akta o sygn. IPN Wr 524/313600 (EAWR 313600).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wr 1145/18 zarządzenie z dnia 07.01.2019 dotyczące Wojciecha Stanisława Błońskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.