Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Marek
Nazwisko: Kurtyka
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 13-08-1960
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Janusz Kurtyka został zarejestrowany w dn. 18.12.1984 do nr rej. KR 30143, jako figurant sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "Mieszko" KR 26694. Rozpracowanie przez SB grupy osób podejrzewanych o udział w nadawaniu programu przez Radio "Solidarność" na terenie Krakowa. Akta SOR "Mieszko" o sygn. 16981/II gr. zniszczono w 1989 r., zachował się mikrofilm 16981/2. Mikrofilm o sygn. IPN Kr 0101/336 (16981/2)
Akta sądowe J. Kurtyka występuje w aktach sprawy przeciwko grupie b. członków NZS oskarżonych o druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. W dn. 18.08.1983 Sąd Wojewódzki w Krakowie sprawę umorzył na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN Kr 17/2 t. C (III K 51/83)
Akta administracyjne Dziennik korespondencyjny WUSW w Krakowie z wpisem pod nr 1350 informującym o przesłaniu akt dot. J. Kurtyki do Wydz. WSW 11 Dywizji Pancernej w Żaganiu z datą 05.03.1988. IPN Kr 041/111 t. 6 (114/K)
akta administracyjne Akta administracyjne zawierające protokoły brakowania materiałów archiwalnych. Informacja o zniszczeniu akt o sygn. 16981/II dot. J. Kurtyki z dn. 27.09.1989. IPN Kr 098/2 (237/K)
.