Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold Marian
Nazwisko: Radlmacher
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 25-08-1953
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 01.10.1980 zarejestrowany pod nr 26220 do SOS krypt. "Nietykalni". Aktywny uczestnik i inspirator przerwy w pracy w Fabryce Wyrobów Runowych "Agnella" w Białymstoku 08.09.1980. Rozpracowanie zakończono "poinformowaniem władz politycznych". IPN Bi 012/254 (2276/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Wiceprzewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w FWR "Agnella" - "był aktywnym rzecznikiem bojkotu decyzji władz w sprawie wolnych sobót oraz szkalował organa MO i SB zwłaszcza w okresie zajść w Bydgoszczy". Aktywnie działał na rzecz zwolnienia więźniów politycznych. 18.12.1981 w ramach akcji "Klon" przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą, pomimo podpisania przez niego zobowiązania "o zaprzestaniu wrogiej działalności i podporządkowaniu się dekretowi o stanie wojennym", uznano, że "będzie on kontynuował działalność w warunkach konspiracji" wobec czego poddany został kontroli w ramach kwestionariusza ewidencyjnego. Organizator spotkań byłych działaczy "Solidarności" w swoim mieszkaniu, aktywnie uczestniczył w spacerach protestacyjnych, organizowanych we wtorki, czwartki i soboty na ul. Lipowej w Białymstoku. 20.02.1984 podjęto decyzję o zakończeniu dalszego prowadzenia KE. "Dalsza wyrywkowa kontrola jego zachowań i postaw będzie prowadzona w ramach SO krypt. >Dywan<". IPN Bi 012/504 (2877/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa założona na pracowników FWR "Agnella" w Białymstoku, anulowana 22.01.1990. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Brak imożliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. 13.04.1989 zabezpieczenie anulowano. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu za granicę na okres 10.09.1982 - 10.09.1984. Powód zastrzeżenia: "podejrzenie o prowadzenie nielegalnej działalności związkowej". Anulowano 19.01.1984. IPN Bi 93/300/12 (EABK 7402)
.