Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Piotr Gustaw
Nazwisko: Dudek
Miejsce urodzenia: Łańcut
Data urodzenia: 01-07-1961
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Żołynia (powiat łańcucki) 07-04-2024
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Dudek został poddany kontroli operacyjnej w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania [SOR] krypt. "Kolporter" zarejestrowanej pod nr. Rz 19407 przez Wydział III KWMO w Rzeszowie i prowadzonej następnie przez pion III RUSW w Łańcucie. Sprawę wszczęto z powodu kolportażu ulotek na terenie poczekalni przystanku autobusowego w Żołyni, o treści wymierzonej "przeciwko ustrojowi PRL, sojuszowi z ZSRR" oraz osobie gen. W. Jaruzelskiego. Sprawa prowadzona była w okresie od 29.06.1983 do 05.06.1985. Dziennik rejestracyjny WUSW w Rzeszowie, poz. 19407; dziennik archiwalny spraw ewidencji operacyjnej WUSW Rzeszów, poz. 17306; akta o sygn. IPN Rz 044/151 (17306/II), mikrofilm o sygn. IPN Rz 00141/3522 (17306/II).
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej WUSW Rzeszów; akta o sygn. IPN Rz 389/82421 (EARZ 82421).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Rz 347/19 zarządzenie z dnia 18.06.2019 r. dotyczące Piotra Dudka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.