Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Ostrowski
Miejsce urodzenia: Chodźki
Data urodzenia: 25-09-1961
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Leonarda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego w 1984 roku przez Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu przeciwko Andrzejowi Ostrowskiemu, wówczas studentowi Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i członkowi Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS). “Od 1983 roku do czerwca 1984 roku w Toruniu gromadził, a następnie rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa sygnowane przez NZS i NSZZ >Solidarność< zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL - art. 271 §1 w zawiązku z art. 273 § 2 kodeksu karnego”. A. Ostrowski 7.06.1984 został tymczasowo aresztowany decyzją Prokuratora Rejonowego w Toruniu. Dnia 3.07.1984 areszt uchylono i zastosowano dozór MO. Dnia 2.08.1984 Prokuratura Rejonowa w Toruniu umorzyła postępowanie na podstawie amnestii z dnia 21.07.1984 roku. Materiały RSD 13/84 Wydziału Śledczego WUSW w Toruniu zostały złożone do archiwum Wydziału “C” pod sygnaturą 148/III. IPN By 082/95 (148/III).
Andrzej Ostrowski otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do Krajów Kapitalistycznych (KK) od dnia 3.07.1984 do dnia 3.07.1986. Zastrzeżenie o numerze Z-14/84 wniesione zostało przez WUSW w Suwałkach. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.