Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiktor Janusz
Nazwisko: Osiatyński
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 06-02-1945
Imię ojca: Leonidas
Imię matki: Zinaida
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiktor Osiatyński występuje w materiałach z lat 1971-1977 dotyczących konsula Stanów Zjednoczonych. W teczce znajdują się akta Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Madras" (nr rejestr. 12624) oraz akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Augur-I" (nr rejestr. 33382). Sprawa prowadzona była przez Wydział I Departamentu II MSW. IPN BU 003090/204 (49579/II/1,2,3).
Wiktor Osiatyński występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Akord" zarejestrowanej pod numerem 62265 przez Wydział I Departamentu II MSW. Sprawa dotyczy utrzymywania kontaktów z pracownikami Ambasady USA z polskimi dziennikarzami w latach 1980-1985. IPN BU 0222/363 (53353/II).
Wiktor Osiatyński dnia 13.07.1974 został Zabezpieczony i Zastrzeżony operacyjnie pod numerem 39265 przez Wydział I Departamentu II MSW. Dnia 5.05.1980 materiały przekazano od Sekcji I Wydziału II KS MO i przerejestrowano pod numerem 27597 w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) kryptonim “Pik”. Powód rejestracji: “W. Osiatyński podejrzany był o utrzymywanie kontaktów ze służbami specjalnymi innego państwa”. Dnia 3.12.1980 przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a następnie dnia 5.11.1984 przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) – numer rejestracyjny pozostał ten sam. Materiały dnia 31.01.1990 zniszczono bez archiwizacji. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wiktor Osiatyński został odnotowany w kartotece Biura „B” MSW w latach 1971-1989 z powodu kontaktu z osobami będącymi w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. Brak jest bardziej szczegółowych informacji dotyczących charakteru obserwacji. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.