Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Erich Ulrich
Nazwisko: Urban
Miejsce urodzenia: Koncewo
Data urodzenia: 10-05-1936
Imię ojca: Fryderyk
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany przez pion kontrwywiadu SB w Piszu w ramach SOS krypt. "Malwa" (nr rej. Ol 7647). Sprawa, po zmianie w 1975 właściwości terytorialnej województw, została zarejestrowana 28.07.1975 pod nowym numerem Su 257 przez Wydz. II KWMO Suwałki. E. Urban był podejrzany o powiązania z obcym wywiadem. Powodem założenia sprawy był fakt jego indagowania przez nieznaną osobę podczas pobytu czasowego w RFN. Indagacja dotyczyła tematów społeczno-politycznych i obiektu wojskowego w Szerokim Borze. Korespondencję E. Urbana objęto perlustracją. 13.02.1976 sprawę zakończono, a 26.06.1975 akta sprawy przekazano do Wydz. "C" KWMO Suwałki. IPN Bi 06/21 (27/II).
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa krypt. "Weser" została założona w celu kontrwywiadowczego zabezpieczenia województwa suwalskiego przed działalnością służb specjalnych RFN. W aktach SOS krypt. "Malwa" jest informacja, że kontrolę E. Urbana zamierzano kontynuować w ramach SO krypt. "Weser". W zachowanych materiałach archiwalnych sprawy krypt. "Weser" o sygn. IPN Bi 01/134/1-5 (133/IV) oraz IPN Bi 01/135 (133/IV) nazwisko E. Urbana nie występuje. IPN Bi 01/134/1-5 (133/IV), IPN Bi 01/135 (133/IV)
.