Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Beata Janina
Nazwisko: Nadzieja-Szpila
Nazwisko rodowe: Nadzieja
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 13-03-1968
Imię ojca: Julian
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Alwernia (powiat chrzanowski) 04-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EAKR 394528 z kartoteki paszportowej WUSW Kraków; akta o sygn. IPN Kr 37/394528 (EAKR 394528) i mikrofilm akt o sygn. IPN Kr 50/394528 (EAKR 394528).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 1025/13 zarządzenie z dnia 8.07.2014 r. dotyczące Beaty Janiny Nadziei-Szpili – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.