Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Maciej
Nazwisko: Florkiewicz
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 10-09-1948
Imię ojca: Adam
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adam Florkiewicz 12.03.1968 został zatrzymany w Lublinie jako uczestnik nielegalnego zgromadzenia studentów w dniu 11.03.1968 oraz za prowokacyjne zachowanie się podczas spotkania z rektorem Uniwersytetu M.C. Skłodowskiej w dniu 12.03.1968. Po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej zwolniony z aresztu 13.03.1968. IPN Lu 011/405 (4885/III).
Adam Florkiewicz występuje w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. "Strzecha" (nr rejestr. 2358) założonej w 1981 roku przez KWMO w Suwałkach i dot. kontroli powstających w woj. suwalskim nieformalnych samorządowych struktur "Solidarność Wiejska" w celu zapewnienia dopływu informacji o rozwoju struktur, niedopuszczenia do przenikania do nich osób o poglądach antysocjalistycznych i byłych działaczy PSL oraz zapobiegania konfliktom społecznym powstającym na tle nieprawidłowości występujących na wsi. Sprawę zakończono w 1989 roku i jej akta zarchiwizowano pod sygn. 54/IV. IPN Bi 01/54 (54/IV).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 21.11.2023 r. w sprawie o sygn. Ppl Bi 359/23 dotyczącej Adama Macieja Florkiwicza: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.