Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: Gniłowody
Data urodzenia: 02-05-1933
Imię ojca: Mateusz
Imię matki: Tekla
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Olszewski w związku z kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie Kostrzyna nad Odrą był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Nieugięci" (rej. Go 5463). Wymieniony został zarejestrowany do sprawy 30.07.1984 pod numerem Go 7012 przez Wydz. V KWMO w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawę przekazano następnie do prowadzenia pionowi VI RUSW w Słubicach. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Nieugięci" (prowadzona początkowo jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia) dotyczyła działalności nielegalnych struktur "Solidarności" na terenie miasta oraz "KZP". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 11157/II. Akta 1157/II zostały zniszczone za protokołem brakowania nr 11/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratora (Ds. 2/85) w sprawie osób ujawniających na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984 fakt prowadzenia działalności w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność" i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw w okresie poprzedzającym wejście w życie tej ustawy. Edward Olszewski występuje w protokole przyjęcia oświadczenia złożonego do WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, dotyczącego działalności w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. IPN Sz 6/1 (Ds. 2/85).
.