Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Mieczysław
Nazwisko: Jośko
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 22-09-1946
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Jośko był rozpracowywany przez Grupę VI RUSW w Słubicach w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Nieugięci" (nr rej. sprawy Go 5483), dotyczącej działalności zdelegalizowanych struktur "Solidarności" w Kostrzyńskich Zakładach Papierniczych. Sprawę prowadził we wcześniejszym okresie Wydz. V KWMO w Gorzowie Wlkp. w kategorii SOS (Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia). Edward Jośko został zarejestrowany do sprawy 30.07.1984 pod numerem Go 7014 jako kolporter wydawnictw "Solidarności". Sprawę zakończono 9.12.1985 ustaleniem składu działającej grupy. Materiały 1157/II zostały zniszczone w 1990 roku. Materiały 1157/II zostały zniszczone za protokołem brakowania akt 11/90. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta prokuratora w sprawie „nielegalnej działalności związkowej w Kostrzynie” dotyczące osób ujawniających na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984 fakt prowadzenia działalności w zdelegalizowanych strukturach "Solidarności", a także rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Materiały w szczególności zawierają protokoły przyjęcia oświadczeń od osób ujawniających się w WUSW w Gorzowie Wielkopolskim oraz postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Edward Jośko 22.12.1984 zgłosił się do Prokuratury, gdzie złożył zeznania odnośnie swojej działalności. IPN Sz 6/1 (Ds. 2/85).
.