Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Chrzanowski
Miejsce urodzenia: WROCŁAW
Data urodzenia: 03-03-1953
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Chrzanowski przechodzi w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Adam" dot. Ryszarda Terleckiego i innych. Sprawa zarejestrowana przez Wydział III KW MO w Krakowie pod numerem 17488 dotyczy antyreżimowej działalności członków Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS) w Krakowie. Materiały 23.11.1981 złożono do archiwum Wydziału “C” KW MO w Krakowie pod sygnaturą 15404/II. IPN Kr 010/12060 (15404/II).
Ww. został zarejestrowany przez Wydział II KW MO w Częstochowie pod nr. 1590 w ramach rejestracji faktów - przebywał we Włoszech, Szwecji, Holandii, RFN, Austrii i Turcji jako autostopowicz. W dniu 2.06.1977 rezygnowano z dalszego zainteresowania. Materiały złożono do archiwum Wydziału ”C” KW MO w Częstochowie pod sygnaturą 232/II. Materiały zniszczono w dniu 4.12.1988 roku Materiały 232/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Ww. został zarejestrowany w dniu 12.03.1979 pod nr. 23860 przez Wydział III “A” KW MO w Lublinie jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. “Student”. Powód rejestracji: “wspieranie osób prowadzących wrogą działalność polityczną i represjonowanych za tę działalność oraz ich rodzinom. Figurant prowadził wrogą działalność jako student Wydziału Prawa w Krakowie i zachodziło podejrzenie, że będzie ją kontynuował po zamieszkaniu na terenie Lublina. W toku prowadzenia sprawy stwierdzono, że figurant zaniechał swojej poprzedniej działalności”. Dnia 24.11.1979 roku zaniechano prowadzenia sprawy. Materiały złożono do archiwum Wydziału “C” KW MO w Lublinie pod sygnaturą 9667/II. IPN Lu 020/511 (9667/II).
Zbigniew Chrzanowski w dniach 13-31.08.1980 brał aktywny udział w akcji Strajkowej załogi Pomorskich Zakładów Gazownictwa w Gdańsku. Wypowiadał się krytycznie przed załogą pod adresem Rządowej Komisji prowadzącej rozmowy z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. Akta złożone zostały 2.12.1980 przez Wydział III “A” KW MO w Gdańsku do archiwum Wydziału “C” KW MO w Gdańsku pod sygnaturą 17824/II. Materiały zniszczono 10.05.1990. Materiały 17824/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Wyżej wymieniony występuje w aktach sprawy kryptonim "Gotowość" prowadzonej przez KWMO w Gdańsku dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego terenie Gdańska i województwa pomorskiego. W materiałach znajdują się m.in. wykazy internowanych, plany rozmów ostrzegawczych, wykazy osób przewidzianych do internowania, wykazy zatrzymanych. IPN Gd 340/2 t. 1/K (911/2), IPN Gd 0207/10 t. 1/1 (156/10, 911/2).
Zbigniew Chrzanowski dnia 30.07.1984 został Zabezpieczony operacyjnie przez Wydział XI Departamentu I MSW. W zachowanych materiałach ewidencyjno-kartotecznych brak powodów i charakteru rejestracji. W dniu 18.12.1985 zabezpieczenie zdjęto z ewidencji. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.