Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Wiatr
Miejsce urodzenia: Kobierzyn
Data urodzenia: 09-11-1928
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Ludwika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Bronisław Wiatr został zarejestrowany w dn. 21.03.1984 pod nr rej. TA 7583 do SOR "Struktura" TA 6397. Rozpracowanie działalności podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" w Tarnowie. Sprawę skierowano do Prokuratury, a następnie umorzono na mocy amnestii. Akta 1166/II gr. zniszczono w 1990 r. Akta 1166/II zniszczono. Informacja na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego WUSW w Tarnowie dot. postępowania w sprawie członków Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność". B. Wiatr został aresztowany 25.02.1984. Postępowanie umorzono na mocy amnestii w dn. 25.08.1984. Akta zakończono i złożono do archiwum Wydziału "C" WUSW w Tarnowie do nr 140/III. IPN Kr 071/139 (140/III gr.)
Akta prokuratorskie Materiały śledztwa w sprawie działalości podziemnej struktury, złożonej z członków NSZZ "Solidarność" w Tarnowie - Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" (kolportaż ulotek, zebrania itp.). B. Wiatr został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Rzeszowie, a następnie w Krakowie. IPN Kr 6/7-13, 21 (Ds. 1 1580/83)
Akta penitencjarne Akta aresztowanego w dniu 25.02.1984 B. Wiatra. Osadzony najpierw w AŚ w Rzeszowie został przeniesiony 06.04.1984 do AŚ w Krakowie. Zwolniony w dn. 20.04.1984 ze względu na stan zdrowia. IPN Kr 081/440 (38/387), IPN Kr 0139/96 (48/13 l.k.g 275/84)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] KE założony na B. Wiatra w związku z jego działalnością w podziemnych strukturach "Solidarności" na terenie Tarnowa. Materiały przekazano do dalszego prowadzenia przez Wydział VI WUSW w Tarnowie. Akta zniszczono w jedn. operacyjnej. Informacja na podst. dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] B. Wiatr był kontrolowany operacyjnie w ramach KE przejętego do prowadzenia przez Wydział VI WUSW w Tarnowie ze sprawy TA 8033. Rozpracowanie jego działalności w środowisku wiejskim. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej 28.12.1989. Akta zniszczono w jedn. operacyjnej. Informacja na podst. dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.