Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Sikora
Miejsce urodzenia: Cieszyn
Data urodzenia: 01-12-1946
Imię ojca: Jan
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-76/11, zarządzenie z dn. 27.10.2011 r. dot. Andrzeja Jana Sikory. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Andrzej Jan Sikora został zarejestrowany jako figurant SOS krypt. "List". Powód rejestracji: podejrzany o "wspieranie moralne i prawne osób prowadzących wrogą działalność polityczną". Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" WUSW w Bielsku-Białej pod sygn. 2562/II. Akt o sygn. 2562/II brak; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Andrzej Jan Sikora został zarejestrowany jako figurant KE krypt. "Doradca". Powód rejestracji: podejrzany o "działalność antypaństwową naruszającą porządek prawno-polityczny". Akta zniszczono w styczniu 1990 r. bez archiwizacji; wpis na podst. zapisów kartot.-ewidencyjnych.
.