Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Zabłudowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 27-01-1907
Imię ojca: Beniamin
Imię matki: Emma
Znany/a też jako:
Dawid Zabłudowski
urodzony/a 27- 01-1907 Warszawa
Imiona rodziców: Beniamin Emma


Dodatkowe informacje:

Pseudonimy: Roman (1929-1931), Tadeusz. W PPR od listopada 1944, następnie w PZPR. Ekonomista, ukończył Szkołę Główną Handlową (1930 r.), literat, tłumacz i dziennikarz. Podczas studiów w SGH członek Akademickiego Stowarzyszenia "Pochodnia" (1927-1930). Od marca 1928 r. w KZMP, następnie aresztowany za działalność komunistyczną, najpierw przebywał na Pawiaku w Warszawie (1928 r.), karę za kolportaż druków KPP odbył w Więzieniu Mokotowskim (wrzesień 1931-sierpień 1932). W 1929 r. członek KC KZMP, przydzielony do pracy w Centralnym Agitpropie [s.] (1930-1931). Po odbyciu wyroku skierowany do Warszawskiego Agitpropu (11.1932-03.1933). W okresie 1930-1933 członek KPP. Następnie od 1933 do 1939 r. zajmuje się tłumaczeniem literatury sowieckiej i niemieckiej literatury emigracyjnej, od 1935 r. członek Związku Literatów Polskich. Od września 1939 r. na terenach zajętych przez Sowiety, najpierw w Białymstoku, gdzie agituje za władzą sowiecką, w końcu 1940, decyzją KC KPB(b), skierowany do pracy w redakcji polskiej Wydawnictwa Państwowego Białorusi (do czerwca 1941 r.). W 1943 r. w Moskwie uczestniczył w zjeździe organizacyjnym Związku Patriotów Polskich, następnie skierowany został do pracy w redakcji polskiej Wydawnictwa Literatury w Językach Obcych [s.]. Współpracował także z prasą ZPP "Wolna Polska", "Nowe Widnokręgi". W listopadzie 1944 roku wraca do Polski, początkowo pracował w "Głosie Ludu", w 1948 r. od czerwca do grudnia był tam red. naczelnym. W 1949 r. zastępca redaktora naczelnego w PP Film Polski [s.]. W tym samym roku rozpoczął pracę literacką, w roku 1950 został kierownikiem zakładu Instytutu Badań Literackich (brak bliższych danych).
Źródła: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR sygn. 4320, s. 1 -31.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Dyrektor Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk Warszawa 01-1946 06-1948 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR sygn. 4320, s. 17; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 234.
.