Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Jan
Nazwisko: Chojnowski
Miejsce urodzenia: Ostrów Mazowiecka
Data urodzenia: 30-04-1941
Imię ojca: Jan
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Chojnowski został objęty kontrolą w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o kryptonimie "Mówca" i nr. rejestracyjnym 3094. Sprawę prowadził WUSW w Ostrołęce. J. Chojnowski pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” od grudnia 1980 roku. Według wniosku o założenie KE z 16.10.1981 był działaczem aktywnym, którego „działalność często wykraczała poza ramy określone statutem organizacji” oraz „ostro krytykował zasady ustrojowe PRL”. W trakcie prowadzenia KE wykorzystywano informacje od TW umiejscowionych w zakładzie pracy („Marian” oraz „Janek”) oraz przeprowadzono z figurantem dwie rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze w trakcie trwania akcji „Klon”. Na podstawie zebranych materiałów stwierdzono, iż podczas trzyletniego okresu prowadzenia sprawy J. Chojnowski nie podejmował działań o charakterze „niezgodnym z obowiązującymi przepisami”. Na podstawie wniosku z 05.02.1985 postanowiono zaniechać prowadzania KE, a materiały złożoyć w Wydziale „C” WUSW w Ostrołęce. Okresową kontrolę J. Chojnowskiego zdecydowano kontynuować w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Spółdzielcy” (nr rejestracyjny 4829) IPN BU 01356/108 (442/II).
Jerzy Chojnowski figuruje w materiałach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie „Dawca” i nr. rejestracyjnym 3102, założonego na inną osobę. Kwestionariusz był prowadzony przez KMMO w Ostrołęce od 16.12.1981 do 22.11.1982. Jerzy Chojnowski występuje w materiałach KE jako osoba podlegająca sprawdzeniu. W szyfrogramie nadanym 8.12.1981 przez Wydział III KWMO w Ostrołęce do Wydziału VI i III Biura „C” MSW znajduje się prośba o sprawdzenie m.in. J. Chojnowskiego. Brak jest dokładniejszych informacji co do powodu zainteresowania służb. IPN BU 0983/23 (341/II).
Jerzy Chojnowski otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) na okres od 01.02.1982 do odwołania. Zastrzeżenie o nr. Z-813/82/EAOS wniesiono na wniosek Wydziału V KWMO w Ostrołęce do Biura Paszportów MSW. Na podstawie zapisu na karcie ewidencyjnej brak możliwości ustalenia charakteru i daty zakończenia zastrzeżenia. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Koperta” (nr rejestracyjny 6895) prowadzonej przez WUSW w Ostrołęce w latach 1988-1989. Sprawa założona 04.07.1988 dotyczyła szeregu nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółdzielni Pracy „MABUD” w Ostrołęce. Jerzy Chojnowski przechodzi w aktach sprawy jako pracownik Spółdzielni, zatrzymany w związku z naruszeniem dyscypliny w miejscu pracy. Na stronie 60 powyższych materiałów znajduje się charakterystyka J. Chojnowskiego, sporządzona na potrzeby SOR. Znajduje się tam informacja, iż wyż. wym. „w 1980 r. był jednym z aktywnych organizatorów >Solidarności< w miejscu pracy oraz w innych Spółdzielniach Pracy na terenie województwa”. Jako przewodniczący Komisji Zakładowej „gorliwie popierał wszelkie akcje protestacyjne”, ponadto był kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. IPN BU 0983/111 (770/II).
.