Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Maria
Nazwisko: Dusza
Nazwisko rodowe: Tomaszewska Orzeł
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 27-10-1958
Imię ojca: Leonard
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Loża” nr rejestr. 45266 została założona 28.12.1981 przez Wydział III KWMO w Łodzi w związku z utworzeniem nieformalnej grupy o nazwie „klub Samorządnej Rzeczypospolitej – Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość”. Według wpisu do ewidencji elektronicznej grupa miała „charakter antysocjalistyczny”. Wobec wszystkich zarejestrowanych osób postanowiono zastosować środek w postaci rozmowy ostrzegawczej, ponadto w sprawie wykorzystano 3 TW (brak danych osobowych i relacji), kontakty służbowe oraz obserwację zewnętrzną. Zastosowane środki uznano za wystarczające i sprawę zamknięto 30.11.1982. Po zamknięciu SOR figurantów postanowiono kontrolować w ramach Spraw Obiektowych i Kwestionariuszy Ewidencyjnych. Wśród 19 figurantów (osób, które podpisały deklarację założycielską) zarejestrowanych do SOR była Barbara Orzeł (zarejestrowana pod nr. 45344), która wg kwestionariusza osoby rozpracowywanej działała również w NSZZ „Solidarność”. IPN Ld 047/437/J (6072/II).
Barbara Orzeł została zarejestrowana 10.10.1985 pod nr. 51599 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Chemik II" (nr. rejestracyjny 44231) prowadzonej przez Sekcję II Wydziału III WUSW w Łodzi. Według zapisu zawartego na karcie EO-4/77 podstawą do założenia sprawy była "działalność antypaństwowa naruszająca porządek prawno-publ.". Sprawę zakończono 23.01.1990, a jej materiały zostały zniszczone. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.