Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert
Nazwisko: Napiórkowski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 23-06-1966
Imię ojca: Andrzej
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały zabezpieczenia, prowadzonego od 18.12.1985 do 16.10.1989 przez Wydział I Biura Studiów SB (nr rej. 94719), a następnie od 31.03.1987 przez Wydział III SUSW w Warszawie pod nr. 48395 w związku z działalnością Roberta Napiórkowskiego, którego nazwisko pojawiło się w trakcie prowadzenia Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Gol”. Sprawa dotyczyła druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw, a R. Napiórkowski został zarejestrowany jako osoba utrzymująca bliskie kontakty z głównym figurantem sprawy, Adamem Golańskim. W związku z powyższym Biuro Studiów SB MSW postanowiło przeprowadzić z R. Napiórkowskim rozmowę operacyjną, której celem byłoby pozyskanie go do ewentualnej współpracy. Jak wynika z notatki służbowej z 14.01.1986 R. Napiórkowski zdecydowanie odmówił współpracy z SB w jakiejkolwiek formie. W notatce informacyjnej z 14.03.1986 znajduje się informacja, że Robert Napiórkowski (wraz z innymi osobami) został zatrzymany w mieszkaniu, gdzie wg. informacji operacyjnych wykonywany był druk nielegalnych wydawnictw. Tymczasowo osadzony w areszcie śledczym i decyzją Sądu Rejonowego w Warszawie skazany na 4 miesiące pozbawienia wolności z art. 282 § 1. Zwolniony po odbyciu kary 13.07.1986. Zabezpieczenie zamknięto 16.10.1989 na wniosek Wydziału III SUSW wobec faktu nie stwierdzenia wrogiej działalności na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Materiały złożono w archiwum Wydziału „C” SUSW 20.10.1989 pod sygnaturą 21014/I. IPN BU 00399/285 (21014/I).
Wydział Śledczy SUSW prowadził dochodzenie przeciwko m.in. Robertowi Napiórkowskiemu. Dochodzenie prowadzone było od 13.03.1986 do 15.03.1986. Teczka zawiera m.in. zawiadomienia o przestępstwie, wykazy dowodów rzeczowych, protokoły przesłuchań świadków, wyrok oraz postanowienie o umorzeniu postępowania. Podstawą do zatrzymania oraz wszczęcia dochodzenia p-ko R. Napiórkowskiemu była działalność „wspólnie i w porozumieniu w mieszkaniu (…) w Warszawie drukowali nielegalne publikacje, m.in. „KOS”, „Nasze Wiadomości” (…) przeznaczone do rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia z zamiarem wywołania niepokoju publicznego”. Robertem Napiórkowskim wraz z Jackiem Kutznerem zostali tymczasowo aresztowani i osadzeni w areszcie śledczym. Sprawa została zakończona 15 marca 1986 wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie. Robert Napiórkowski skazany został na 4 miesiące pozbawienia wolności. IPN BU 01205/171 (3267/III).
Akta tymczasowo aresztowanego. Robert Napiórkowski został zatrzymany 13.03.1986, tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym na Białołęce decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z 15.03.1986. Zatrzymanie nastąpiło na podstawie art. 282 § 1 kk. Areszt uchylono decyzją sądu 13.07.1986 po upływie terminu kary orzeczonej wobec oskarżonego. Robert Napiórkowski został zatrzymany i osadzony w areszcie śledczym w związku z drukowaniem nielegalnych wydawnictw („KOS”, „Nasze Wiadomości”) z „zamiarem wywołania niepokoju społecznego”. IPN BU 447/70 (93/07/86).
Akta sadowe Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Robert Napiórkowski został oskarżony z artykułu 282a paragraf 1 kk w związku z artykułem 45 Ustawy z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe i w związku z artykułem 10 paragraf 2 kk - drukowanie z zamiarem rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw celem wywołania niepokoju publicznego w Warszawie od bliżej nieustalonego czasu do 13 marca 1986 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy został skazany na 4 miesiące pozbawienia wolności. IPN BU 566/16 (VII K. 393/86).
.