Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Oleszczuk
Miejsce urodzenia: KAMIEŃ POMORSKI
Data urodzenia: 22-04-1958
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 276/08, zarządzenie z dn. 2.12.2008 dot. Stefana Oleszczuka. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] "Kolportaż nielegalnego czasopisma wydawanego w kraju". Materiały o sygn. 13789/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] "Wroga działalność polityczna" i utrzymywanie kontaktów z podziemiem "Solidarności". Materiały o sygn. 15748/II zniszczno, wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE „Oponent” na wypadek planów ponownego podjęcia „nielegalnej działalności” w strukturach „Solidarności”. Niedopuszczony do egzaminu przewodnikowskiego wskutek interwencji funkcjonariuszy SB w Wojewódzkiej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. IPN Sz 0053/261 (16667/2)
.